zasada 7R w logistyce

Jak kierować logistyką w zintegrowanych firmach?

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość kosztów logistyki? Za koszty logistyki możesz uznać wszystkie nakłady, które ponosi Twoja firma w związku z realizacją procesów logistycznych zgodnie z zasadą 7R, a więc z dostarczeniem: Zasada 7R Właściwy towar We właściwej ilości We właściwym stanie/jakości Po właściwym koszcie TRAFI We właściwe miejsce We właściwym czasie Do właściwego Read more about Jak kierować logistyką w zintegrowanych firmach?[…]

organizacja kanałow dystrybucji

Zorganizuj kanał dystrybucji pod potrzeby swoje i Twojego klienta!

Zastanawiasz się nad sposobem dystrybucji? Jeśli chcesz właściwe zorganizować kanał dystrybucji, będziesz musiał ustalić liczbę oraz kolejność występowania pośredników na drodze przepływu produktów od wytwórcy, przez ogniwa pośrednie do ostatecznego nabywcy. A zatem tworzenie kanału dystrybucji będzie odnosić się przede wszystkim do: wyboru i ustalenia liczby pośredników oraz ustalenia zakresu ich uprawnień i odpowiedzialności. Jaka Read more about Zorganizuj kanał dystrybucji pod potrzeby swoje i Twojego klienta![…]

lancuchu dostaw

Jak ograniczyć efekt byczego bicza?

Jesteś uczestnikiem łańcucha dostaw? Uważaj na bullwhip effect ! Jeżeli w ogniwach Twojego łańcucha dostaw dochodzi do przenoszenia wzmocnionych zmian popytu, co doprowadza w konsekwencji do nadmiernego wzrostu zapasów w całym łańcuchu, to masz do czynienia z efektem byczego bicza (bullwhip effect). Jak powstaje byczy bicz? Zjawisko to wiąże się z nieefektywnym przepływem informacji i Read more about Jak ograniczyć efekt byczego bicza?[…]

fca cpt cip

Jak działają formuły FCA, CPT i CIP?

Kto za co odpowiada w formule FCA? Skrót FCA należy rozumieć następująco: Free Carier (…named place) – dostarczone przewoźnikowi (w oznaczone miejsce). Formuła ta ma zastosowanie przy każdym rodzaju transportu. Sprzedający dostarcza towar przewoźnikowi lub spedytorowi kupującego, w odpowiednie i ustalone miejsce. W tym przypadku możesz się spotkać z 2 różnymi sytuacjami. Sytuacja 1. Towar Read more about Jak działają formuły FCA, CPT i CIP?[…]

kolejkowanie zleceń

Zlecenia – jak przypisać im właściwy priorytet

Dlaczego klient czasem musi zaczekać na zrealizowanie prostego zamówienia? Jeśli podasz klientowi zbyt odległy termin realizacji prostego i niewielkiego zamówienia, możesz zniechęcić go i utracić zlecenie. Po co więc tak ryzykować? Czy nie lepiej realizować proste zamówienia w pierwszej kolejności? Oczywiście, nie. Wiedzą o tym liczni przedsiębiorcy i menadżerowie stosujący kolejkowanie zleceń klientów. Terminem „kolejkowanie Read more about Zlecenia – jak przypisać im właściwy priorytet[…]

model babki piaskowej w logistyce

Jak wygląda model babki piaskowej i po co go stosować w logistyce?

Dzięki modelowi babki piaskowej możesz usprawnić nie tylko obszary logistyczne, lecz również samą organizację Twojej firmy. Rozwiązanie to bazuje na 5 elementarnych kryteriach doskonalenia procesu, które ilustruje poniższy rysunek. Rys. 1. Model babki piaskowej. Model babki piaskowej został opracowany na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Manufacturing Futures Project. Jak wykorzystać model babki piaskowej do poprawy Read more about Jak wygląda model babki piaskowej i po co go stosować w logistyce?[…]

optymalne zarządzanie magazynem

Jak wydajniej zarządzać magazynem?

Jak usprawnić działanie magazynu? W wielu firmach produkcyjnych obszar magazynu również podlega szefowi produkcji. Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z przebiegu procesów w tym obszarze, skorzystaj z 7 poniższych wskazówek. Wskazówka 1. Opracuj mapę magazynu Podziel magazyn na strefy (półki, gniazda) i oznacz poszczególne miejsca składowania. Układ i powierzchnia magazynu muszą być wykorzystywane w Read more about Jak wydajniej zarządzać magazynem?[…]

outsourcing logistyczny

Outsourcing procesów logistyki i magazynowania

Ciągły wzrost konkurencyjności oznacza dla przedsiębiorstw duże wyzwanie związane z koniecznością dostosowywania swojej struktury i działań do nowych standardów rynkowych. Konieczność ta musi być realizowana jednocześnie niezwykle szybko, aby zapobiec utracie klientów i rynkowych udziałów. Co zatem zrobić, by nadążyć za tak zmieniającą się rzeczywistością nastawionego na realizację potrzeb klientów rynku? Jednym ze sposobów jest Read more about Outsourcing procesów logistyki i magazynowania[…]

wybór właściwego dostawcy w firmie

Jak wybrać właściwego dostawcę

Jeśli chcesz terminowo realizować zamówienia klientów, a także zapewnić odpowiednią jakość końcowych wyrobów, potrzebujesz właściwych kontrahentów. Prezentowana poniżej procedura może być dla Ciebie bardzo pomocna w ich wyborze. 7 kroków wyboru dostawcy ETAP 1. Zgromadź dane niezbędne do sformułowania zapytania ofertowego. Będziesz potrzebował: zatwierdzonej dokumentacji (lista materiałowa, receptura zawierająca indeksy komponentów, rysunki techniczne), listy komponentów, Read more about Jak wybrać właściwego dostawcę[…]

zarzadzanie magazynem

Jak usprawnić zarządzanie magazynem?

Gospodarowanie zapasami w magazynie to złożony proces. Do jego skutecznej realizacji potrzebujesz odpowiednich informacji, które umożliwiają Ci bieżący przegląd ilości zmagazynowanego towaru oraz właściwe przeprowadzanie operacji magazynowych. W każdej gospodarce magazynowej można wyróżnić 3 główne czynniki kosztochłonne podlegające zarządzaniu: przestrzeń, wyposażenie, potencjał ludzki. Jeżeli chcesz zoptymalizować gospodarkę magazynową w Twojej firmie musisz się zająć powyższymi Read more about Jak usprawnić zarządzanie magazynem?[…]

transport wewnetrzny

8 zasad optymalizacji transportu wewnętrznego

Jak powinna wyglądać właściwa organizacja transportu wewnętrznego w Twojej firmie? Musi zapewnić przemieszczanie określonej ilości ładunków towaru po jak najkrótszych drogach transportowych, przy maksymalnym wykorzystaniu środków transportu, a jednocześnie możliwie najmniejszym ich zużyciu. Jak osiągnąć kompromis pomiędzy tymi wymaganiami? Wieloletnia praktyka firm produkcyjnych pozwoliła wypracować 8 podstawowych zasad organizacji transportu wewnętrznego! Zasady odnoszące się do Read more about 8 zasad optymalizacji transportu wewnętrznego[…]

VMI vendor-managed-inventory

VMI – Zarządzanie zapasami przez dostawcę

Model Vendor Managed Inventory (zwany również Supplier  Managed Inventory) oznacza optymalizacje funkcjonowania łańcucha dostaw, w wyniku zarządzania zapasami producenta (lub np. dystrybutora) przez dostawcę, który decyduje o czasie i zawartości zaopatrzenia, gwarantującym pełną dostępność produktów. Normalne relacje handlowe są odwrócone w wyniku transferu odpowiedzialności. VMI jest procesem w który dostawca generuje zamówienia na rzecz klienta Read more about VMI – Zarządzanie zapasami przez dostawcę[…]

Strategie logistyczne

Strategie konkurencji w logistyce

Niewystarczający poziom obsługi klientów, niezadowalająca jakość produktów, powolna adaptacja do warunków na rynku, brak innowacyjnych , konkurencyjnych produktów,błędna struktura kosztów, nieadekwatne kwalifikacje pracowników oraz nieefektywna alokacja zasobów to 7 grzechów śmiertelnych większości przedsiębiorstw. Konkurencja globalna, szybszy rozwój nowych produktów, wzrastająca elastyczność systemów produkcyjnych  zaowocowały ogromną ilością i różnorodnością produktów konkurujących na rynku. Konsument finalny dysponuje Read more about Strategie konkurencji w logistyce[…]

czas cyklu lancucha dostaw logistycznych

Czas cyklu jako kryterium audytu logistycznego

Nowym trendem w logistyce to min. traktowanie redukcji czasu jako nowego środka kreowania przewagi konkurencyjnej. Kluczowym sposobem osiągania przewagi konkurencyjnej staje się efektywne zarządzaniem czasem. Podstawową kwestia jest osiągnięcie kompresji czasu we wszystkich częściach składowych łańcucha dostawczego, aby np. zmniejszenie czasu produkcji i zaopatrzenia nie było deprecjonowane przez nieefektywną czasowo dystrybucję. Konkurowanie czasem wywodzi się ze Read more about Czas cyklu jako kryterium audytu logistycznego[…]

Poziom obsługi klienta

Poziom obsługi klienta jako podstawowy efekt funkcjonowania systemu logistycznego

Logistyka w każdym aspekcie wiąże się z obsługa klienta. Jakość obsługi zależy w głównej mierze od umiejętnego zaprojektowanego i zarządzanego systemu logistycznego. Zatem ocena systemu logistycznego powinna być ukierunkowana na uchwycenie związków, jakie zachodzą pomiędzy jakością procesów logistycznych a poziomem obsługi klientów. Obsługę klienta można scharakteryzować jako: antycypacja i przekraczanie oczekiwań klientów co do dostarczanej wartości Read more about Poziom obsługi klienta jako podstawowy efekt funkcjonowania systemu logistycznego[…]

Ryzyko Zarzadzanie lancuchem dostaw

Pojęcie oraz możliwości kontrolowania ryzyka w systemach logistycznych

Współczesne systemy logistyczne są bardzo skomplikowane, występuje w nich wiele równoległych przepływów rzeczowych i informacyjnych. Pomimo tendencji do ich upraszczania, ograniczane z konieczności zapasy buforowe, sprawiają, że sieci logistyczne są coraz bardziej wrażliwe na wszelkiego rodzaju zakłócenia, co zwiększa ryzyko. Ryzyko to jest związane z zakłóceniami typu: katastrofy naturalne (np. trzęsienie ziemi w Kobe, które Read more about Pojęcie oraz możliwości kontrolowania ryzyka w systemach logistycznych[…]

optymalne zapasy

Optymalne zapasy

Jak określić poziom niezbędnych zapasów materiału do produkcji, która pozwoli Ci obsłużyć zaplanowaną sprzedaż? Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę zarówno minimalną wielkość zamówienia, jak i czas dostawy. Musisz też założyć pewien bufor bezpieczeństwa na wypadek opóźnień w realizacji dostaw lub fluktuacji w zapotrzebowaniu Twoich klientów. W jaki sposób określić te dane w praktyce? Zamawianie Read more about Optymalne zapasy[…]

Koszty logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki

Szef niedużej firmy logistycznej, zapytany o zainteresowanie kosztami, odpowiedział: ja ciągle liczę koszty! Okazało się przy tym, że mimo osobistego zaangażowania w liczenie kosztów nie ma wiedzy o najbardziej interesujących go kosztach: kanału dystrybucji i klienta. Nie chodzi tu o przedstawienie dokładnych kosztów każdego klienta czy kanału, ale raczej o relacje pomiędzy nimi i o Read more about Zarządzanie kosztami logistyki[…]

spedytor transport logistyka

Nowy spedytor

Jak postąpić, gdy dotychczasowy przewoźnik nie spełnia Twoich oczekiwań? Możesz negocjować dotychczasowe warunki współpracy, licząc na poprawę usług albo… po prostu zmienić partnera logistycznego. Rynek jest bogaty w firmy przewozowo-spedycyjne. Wiele przedsiębiorstw z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) umocniło swoją pozycję na rynku i poszerzyło wachlarz oferowanych usług. Jednak jak wśród nich znaleźć zaufanego i Read more about Nowy spedytor[…]

logistyka magazynowanie transport outsourcing

Usługi logistyczne i magazynowania – outsourcing

Usługi logistyczne są jedną z branż, w których w ostatniej dekadzie na rynku polskim powszechnie wykorzystywano koncepcję outsourcingu. Firmy, głównie produkcyjne i handlowe, decydowały się na obniżenie kosztów działalności poprzez reorganizację swoich struktur oraz zlecenie zadań transportowych i logistycznych zewnętrznym operatorom. Operatorzy logistyczni odpowiedzieli na te zmiany poszerzaniem oferty usług i – w wielu przypadkach Read more about Usługi logistyczne i magazynowania – outsourcing[…]

Follow us on Facebook!