Przejdź do treści

Szkolenia Kaizen

 • przez

Szkolenie kaizen

Szkolenie Kaizen ma na celu pomóc uczestnikom zrozumieć podstawowe zasady doskonałości operacyjnej, narzędzia i techniki Kaizen, a także ich praktyczne zastosowanie w miejscu pracy.
Narzędzia Kaizen i ustandaryzowane techniki pomagają we wdrażaniu Lean, wykorzystując pracę zespołową i zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach.
Uczestnicy dowiadują się wszystkiego o implementacji Kaizen. Jesteś w stanie postawić diagnozę i opracować strategię udanego procesu zmiany. Podczas szkolenia Kaizen poznasz metody i kroki, aby skutecznie wdrażać procesy lean i zmiany w całym przedsiębiorstwie.

Program szkolenia Kaizen

 • Przegląd Case Studies udanych wdrożeń kultury ciągłego doskonalenia
 • Wprowadzenie do systemu zarządzania Kaizen i Kaizen
 • Opór wobec zmian
 • MUDA (odpady) i wartość dodana
 • Historia rozwiązywania problemów
 • 5S, standaryzacja i wizualizacja
 • Zarządzanie zmianą Kaizen
 • System Just in Time

System zarządzania Kaizen

 • Wymagania i obowiązki – menedżera Kaizen
 • Audit Kaizen (studium przypadku)
 • Analiza Potencjału (SWOT)
 • Opracowanie strategii Kaizen
 • Program wdrożeniowy KAIZEN (Road Map)
 • Ukierunkowany wybór metod Kaizen do pracy nad projektem
 • Utworzenie organizacji wspierającej
 • Integracja zarządzania

Read More


Wartość dodana szkolenia

 • Dowiesz się, jak wspierać pracowników w pokonywaniu ich oporu przed zmianami i przyjmować postawę otwartą na nowe pomysły
 • Nauczysz się identyfikować i określać straty ilościowo
 • Zrozumiesz zasady i narzędzia Kaizen do rozwiązywania problemów i ulepszania procesów
 • Drastycznie zmieni sposób myślenia i podstawowe podejście do standardów systemu zarządzania.
 • Zmniejszenie liczby poprawek, usterek, reklamacji klientów, strat i kosztów operacji

Read More

Korzyści dla uczestników szkolenia kaizen

 • Zdobycie wiedzy na temat poprawy skuteczności procesów metodą Kaizen,
 • Poznanie elementów składowych narzędzia,
 • Umiejętność odróżnienia marnotrawstwa ( Muda) od tworzenia wartości (Value Added),
 • Informacja o najnowszych trendach organizacji zarządzania firmą,
 • Wiedza o parametrach sterujących produkcją, logistyką, zapasem,
 • Dyskusje nad rzeczywistymi problemami występującymi u klienta,.
 • Umiejętność współpracy z innymi pracownikami w ramach systemu KAIZEN
 • Wiedza w jaki sposób identyfikować i opisywać pojawiające się problemy
 • Umiejętność kontrolowania wyników działań i standaryzacja rozwiązań w ramach systemu KAIZEN

Read More


Adresaci szkolenia kaizen

 • Managerowie zarządzający
 • Wyższy i średni szczebel kierownictwa
 • Kierownicy działów produkcji, logistyki, zakupów, sprzedaży
 • Liderzy obszarów, inne osoby odpowiedzialne za zarządzanie pracownikami

Read More

Opis metodyki
Szkolenie kaizen

 • Studium przypadków oraz przykłady
 • Praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Burza Mózgów
 • Action learning / Training on the job (w przypadku szkoleń zakładowych)

Read More


Koszt

 • 200 PLN / osobę za dzień szkoleniowy ( grupa 8 – 12 osób)

Read More

Kontakt

 +48 500332633

 szkolenia_bdc@lean-management.pl

Read More

szkolenia Lean

Szkolenie 5S

Głównym celem szkolenia 5S jest przekazanie wiedzy na temat narzędzia 5S oraz jego wykorzystania do efektywnego zarządzania stanowiskiem pracy, obszarem produkcji, linią czy magazynem.

Czytaj więcej

Szkolenie z Planowania produkcji

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami z zakresu skutecznych metod zarządzania produkcją.

Czytaj więcej

Szkolenie TWI

Szkolenia z metodologii TWI dla dla pracowników i trenerów

Czytaj więcej

Szkolenie VSM

Głównym celem warsztatu / szkolenia VSM będzie omówienie możliwości optymalizacji procesów zgodnie z metodą Value Stream Mapping.

Czytaj więcej

Szkolenie z Logistyki Wewnętrznej

Głównym celem warsztatu będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty logistyki i przebiegu procesów logistycznych.

Czytaj więcej

Szkolenie SMED

Głównym celem szkolenia SMED będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu przezbrajania maszyn i urządzeń w przedsiebiorstwie

Czytaj więcej