Przejdź do treści

Jak usprawnić zarządzanie magazynem?

  • przez

Zarządzanie magazynem to złożony proces. Do jego skutecznej realizacji potrzebujesz odpowiednich informacji, które umożliwiają Ci bieżący przegląd ilości zmagazynowanego towaru oraz właściwe przeprowadzanie operacji magazynowych.

W każdej gospodarce magazynowej można wyróżnić 3 główne czynniki kosztochłonne podlegające zarządzaniu:

  • przestrzeń,
  • wyposażenie,
  • potencjał ludzki.

Jeżeli chcesz zoptymalizować gospodarkę magazynową w Twojej firmie musisz się zająć powyższymi czynnikami.
Ale nie tylko.

Jak usprawnić zarządzanie magazynem?

Jesteś niezadowolony ze sposobu gospodarowania magazynem? Poniżej znajdziesz kilka sposobów na zwiększenie wydajności Twojego systemu.

Zasada 1. Opracuj mapę magazynu

Podziel magazyn na strefy (półki, gniazda) i oznacz poszczególne miejsca składowania. Układ i powierzchnia magazynu muszą być wykorzystywane w możliwie najlepszy sposób To podstawowy warunek, który musi zostać spełniony, aby zarządzanie magazynem było skuteczne i wydajne. Odtąd pobrania towaru w Twoim magazynie będą przeprowadzane w wybranych strefach.

Zasada 2. Wykorzystaj pojemność magazynu

Spożytkuj w sposób optymalny nie tylko powierzchnię magazynu, ale również jego objętość poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu.

Zasada 3. Zoptymalizuj procesy pobierania i odkładania zapasów

To pozwoli Twoim podwładnym pracować wydajniej, bo, np. zapasy będą odkładane we wcześniej zdefiniowanej kolejności. Wpierw musisz jednak odpowiedzieć sobie na jedno fundamentalne pytanie: jaki jest charakter magazynu, którym zarządzasz? Znając odpowiedź na nie, opracuj proces magazynowy i dostosuj go do Twoich potrzeb.

Zasada 4. Nie zapomnij o ewidencji

Rejestracja przyjętych i wydawanych towarów stanowi podstawowe źródło Twoich informacji o wielkości i ruchu zapasów. To zaś ma ogromne znaczenie dla właściwego zarządzania magazynem oraz zarządzania zapasami. Instrukcja obiegu dokumentów określa jednocześnie, jakimi dokumentami należy się posługiwać.

Zasada 5. Wypracuj własną metodykę wydawania towaru

Warto stosować zasadę FIFO (First In First Out), czyli pierwsze weszło – pierwsze wyszło. Partia towaru, która pierwsza została wprowadzona do magazynu ma pierwszeństwo przy wydawaniu towaru z magazynu.

Ale możesz też ustalić inną metodykę wydawania towarów:

  • według daty ważności,
  • według numerów seryjnych
  • lub też dostosować ją do indywidualnych potrzeb.

Jasny mechanizm przepływu towarów przez magazyn poprawi kontrolę i pełen nadzór nad procesami logistycznymi w Twojej firmie.

Zasada 6. Zautomatyzuj prace

Weź pod uwagę nie tylko zadania ewidencyjne, ale również fizyczne.

Zasada 7. Przeprowadzaj controling magazynowy

Wykorzystaj, na przykład elementy rachunkowości zarządczej w celu obserwacji kosztów logistyki magazynowej.
Powinieneś również analizować:

  • wskaźniki wydajności pracy magazynu, określane parametrami technicznymi i organizacyjnymi,
  • wskaźniki kosztów generowanych przez magazyn,
  • wskaźniki ekonomiczne.

Zasada 8. Zadbaj o równomierne obciążenie stanowisk.

Pamiętaj, że nieracjonalny podział zadań lub nierównomierne obciążenie stanowisk gospodarki magazynowej może pogorszyć funkcjonowanie magazynu. Popraw więc sprawność Twojego składu, zaczynając od podziału zadań. Warto również tworzyć, jeśli to oczywiście możliwe w przypadku Twojej firmy, krótko- i długookresowe harmonogramy prac.