Przejdź do treści

Szkolenia Lean Manufacturing

 • przez

Szkolenie lean manufacturing

Celem szkolenia (również online) Lean Manufacturing jest przygotowanie pracowników do pracy na stanowiskach związanych z Lean Manufacturing np.: Koordynator Lean, Specjalista ds. Kaizen, Specjalista ds. Lean. Uczestnicy szkolenia poznają metodologię i narzędzia Lean Manufacturing oraz Kaizen.

Program szkolenia z podstaw Lean Manufacturing

 • Nasze kursy szkoleniowe Lean Manufacturing obejmują szeroki zakres tematów, od rozpoczęcia pracy w Lean przy użyciu takich narzędzi, jak 5S i 7 Wastes, Kanban, TPM i SMED, aż po wdrażanie Lean Manufacturing w ramach międzynarodowej operacji.
 • Nasze kursy szkoleniowe Lean Manufacturing są bardzo praktyczne, a wszyscy uczestnicy naszych kursów mają możliwość przećwiczenia teorii Lean dostarczanej przy użyciu praktycznych gier symulacyjnych Lean.
 • Ponadto BDC prowadzi grupę użytkowników Lean, umożliwiając firmom o podobnych aspiracjach i celach Lean spotykanie się, odwiedzanie innych obiektów i uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnych i towarzyskich.
 • Podsumowując, nasze kursy szkoleniowe Lean Manufacturing różnią się od innych na rynku z pięciu głównych powodów: –
 • Opierają się na praktycznych doświadczeniach naszych trenerów Lean – wiemy, co działa
 • Stosujemy praktyczny styl dostarczania – gry Lean, klipy wideo i studia przypadków Lean
 • Nasze kursy szkoleniowe Lean są interaktywne i nie mają charakteru normatywnego, dzięki czemu są przyjemne i pouczające dla uczestników
 • Są prowadzone przez doświadczonych trenerów lean, którzy wdrożyli wszystkie treści szkoleniowe we własnych obiektach
 • Skupiamy się na „miękkich umiejętnościach” wdrażania narzędzi Lean poprzez „zdobywanie serc i umysłów” pracowników, a także na mechanice Lean

Read More


Wartość dodana szkolenia

Szkolenie Lean Manufacturing zapewnia uczestnikom kompleksowe zrozumienie tego, jak działa Lean Manufacturing w firmie produkcyjnej. Koncepcje Lean (dlaczego lean, terminologia lean, identyfikacja odpadów i metody mapowania strumienia wartości) i praktyki lean (usprawnianie strumienia wartości, organizacja miejsca pracy, zapewnienie przewidywalności i spójności, redukcja przezbrojeń, TPM, wizualizacja miejsca pracy i ciągłe doskonalenie). 

Szkolenie Lean Manufacturing dostarcza uczestnikowi sugestie dotyczące wdrażania Lean, w tym podejścia do rozwiązywania problemów z ludźmi, zbierania i analizowania danych w celu planowania i śledzenia wysiłków lean, przepływu pracy procesu i opcji layoutów wraz z uzasadnieniem i sekwencyjnym planem działania.

Read More

Korzyści dla uczestników szkolenia Lean Manufacturing

 • Zdobycie wiedzy na temat różnicy pomiędzy zarządzaniem tradycyjnym a Lean management.,
 • Informacje o przydatności narzędzi Lean w firmie produkcyjno – logistycznej,
 • Poznanie podstawowych narzędzi Lean,
 • Umiejętność odróżnienia marnotrawstwa ( Muda) od tworzenia wartości (Value Added),
 • Informacja o najnowszych trendach organizacji zarządzania firmą,
 • Wiedza o parametrach sterujących produkcją, logistyką, zapasem,
 • Dyskusje

Read More


Adresaci szkolenia Lean manufacturing

 • Managerowie zarządzający
 • Wyższy i średni szczebel kierownictwa
 • Kierownicy działów produkcji, logistyki, zakupów, sprzedaży
 • Inne osoby odpowiedzialne za strategię firmy

Read More

Opis metodyki

Kurs podzielony jest na trzy części.

 • Koncepcje Lean – pierwszy moduł nauczy Cię podstawowych pojęć Lean. Nauczy Cię kluczowych terminów, koncepcji eliminacji marnotrawstwa, niektórych komponentów, analizy strumienia wartości i sposobu myślenia Lean.
 • Praktyki Lean – w tym module zapoznasz się z praktykami Lean, które wystepują w miejscu pracy. Obejmują one między innymi usprawnienie strumienia wartości, organizację miejsca pracy, redukcję przezbrojeń, TPM, wizualizację miejsce pracy i ciągłe doskonalenie.
 • Wdrażanie Lean – kiedy nauczysz się podstawowych terminów, pojęć i praktyk, nadszedł czas, aby zrozumieć, jak możesz je wdrożyć w swoim miejscu pracy. Tematy obejmują rozpoczęcie pracy z  ludźmi, opcje layoutu, oparciu się na danych Lean, mapy drogowej Lean, a nawet omówieniu potencjalnych pułapek.

Read More


Koszt

 • 200 PLN / osobę za dzień szkoleniowy ( grupa 8 – 12 osób)

Read More

Kontakt

 +48 500332633

 szkolenia_bdc@lean-management.pl

Read More

szkolenia Lean

Szkolenie 5S

Głównym celem szkolenia 5S jest przekazanie wiedzy na temat narzędzia 5S oraz jego wykorzystania do efektywnego zarządzania stanowiskiem pracy, obszarem produkcji, linią czy magazynem.

Czytaj więcej

Szkolenie z Planowania produkcji

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami z zakresu skutecznych metod zarządzania produkcją.

Czytaj więcej

Szkolenie TWI

Szkolenia z metodologii TWI dla dla pracowników i trenerów

Czytaj więcej

Szkolenie VSM

Głównym celem warsztatu / szkolenia VSM będzie omówienie możliwości optymalizacji procesów zgodnie z metodą Value Stream Mapping.

Czytaj więcej

Szkolenie z Logistyki Wewnętrznej

Głównym celem warsztatu będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty logistyki i przebiegu procesów logistycznych.

Czytaj więcej

Szkolenie SMED

Głównym celem szkolenia SMED będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu przezbrajania maszyn i urządzeń w przedsiebiorstwie

Czytaj więcej