Przejdź do treści

Szkolenia SMED

Głównym celem szkolenia SMED będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu przezbrajania maszyn i urządzeń przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty krótkiego przezbrojenia oraz jego wpływu na cały przepływ materiałowy.

Temat szkolenia SMED:

Warsztaty SMED – redukcja czasu przezbrojenia

Czas trwania:

2 dni

Program szkolenia SMED:

 • Istota przezbrojenia – Podstawowe definicje;
 • Sposoby definicji i pomiaru czasu przezbrojeń:
 • Wpływ przezbrojenia na organizację produkcji,
 • Wielkość serii i partie produkcji,
 • Czas przezbrojenia vs poziom zapasów,
 • Etapy przezbrojeń oraz ich analiza,
 • Możliwości skrócenia czasu,
 • SMED – najnowszy trend w skracaniu czasu rozruchu,
 • Sposoby ograniczania adługości przezbrojeń,
 • Krótka seria czy ciąg produkcyjny
 • Wpływ krótkiego przezbrojenia na koszty ogólne produkcji

Wartość dodana szkolenia SMED

 • Koncepcja krótkich serii produkcji,
 • Podstawowe umiejętności zamiany oprzyrządowań
 • Zasady i reguły przezbrojeń,
 • Reguły ekonomicznej kontroli zapasu
 • Uwolnienie zajmowanej powierzchni oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych

Korzyści dla uczestników szkolenia SMED

Przygotowanie pracowników innych działów do współpracy z obszarem produkcji podczas wykonywania zmiany oprzyrządowania oraz wpływ każdego z obszarów na długość czasu zmiany.

 • Inne korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:
 • Nowatorskie narzędzia związane ze sposobami zmiany typu produktu, jak również techniczne rozwiązania definiujące nowy model wykonywania codziennych czynności.
 • Zespołowe podejście do przygotowania jak również wykonania przezbrojenia zgodnie z zasadą Formuły 1,
 • Umiejętność elastycznej współpracy oraz organizacji przezbrojenia przy użyciu multidycsyplinarnych zespołów,
 • Znacząca redukcja marnotrawstwa podczas wykonywania przezbrojeń wg metodologii SMED.
 • Ograniczenie zbędnych działań i usprawnienia ich pracy.

Adresaci szkolenia SMED

 • Szefowie działów produkcji,
 • Pracownicy: utrzymania ruchu, liderzy obszarów
 • Osoby odpowiedzialne za obsługę maszyn,
 • Pracownicy utrzymania ruchu,
 • Planiści produkcji, logistycy kierownicy zmian produkcji.

Opis metodyki

 • Studium przypadków oraz przykłady
 • Praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Burza Mózgów
 • Action learning / Training on the job (w przypadku szkoleń zakładowych)

Koszt

Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 2500 PLN/grupa do 10 osób/dzień.

Kontakt

 + 48 500332633

 szkolenia_bdc@lean-management.pl