Przejdź do treści

SCRUM & AGILE

 • przez

Szkolenie SCRUM & AGILE

Szkolenie SCRUM i Agile praktyczny warsztat dla uczestników i zespołów
(siedziba klienta lub online)

Program szkolenia Obejmuje:

1.Poznanie 4 głównych elementów Scrum:

a. Wartości

b. Zespół

c. Wydarzenia

d. Artefakty

2. Historię powstania metodologii od Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka, którzy wykazali jak bardzo tradycyjne podejście do zarządzania projektami jest nieefektywne. Podejście waterfallowe (inaczej kaskadowe), rozpropagowane przez NASA, było ogólnie przyjętym standardem zarządzania projektami. Jednak największe organizacje takie jak 3M czy Honda korzystały z innego modelu.

3. Wartości Scrum które obejmują:

a. Zaangażowanie,

b. Skupienie,

c. Otwartość,

d. Szacunek

e. Odwaga

4. Definicje oraz role poszczególnych członków zespołu:

a. Developerzy

b. Product Owner

c. Scrum Master

5. Wydarzenia scrumowe z podziałem na poszczególne elementy obejmujące:

a. Sprint Planning

b. Daily Scrum

c. Sprint Review

d. Sprint Retrospective

6. Artefakty w scrumie:

a. Product backlog

b. Sprint backlog

c. Increment

7. Dodatkowo w części praktycznej odegrane zostaną scenki z wybranych elementów scruma z podziałem na role i zadania dla poszczególnych uczestników

Read More


Wartość dodana szkolenia SCRUM & AGILE

 • Znajomość 4 głównych elementów Scrum
 • Umiejętność zdefiniowania różnic pomiędzy zarządzaniem kaskadowym (Waterfall) oraz Agile
 • Zrozumienie elementów i wartości na których oparte jest Scrum / Agile
 • Wiedza na temat podziału członków zespołu Scrumowego oraz ich ról i zadań do wykonania
 • Praktyczne zrozumienie wydarzeń Scrum’owych
 • Umiejętność przygotowania do pełnienia dowolnej roli w procesie Scrum

Read More

Korzyści dla uczestników szkolenia SCRUM & AGILE

 • Przygotowanie teoretyczne do pełnienia dowolnej roli w zespole Scrum
 • Zrozumienie różnic oraz zakresów obowiązków wynikających z poszczególnych ról (Product Owner, Scrum Master, Developer)
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi scrumowych:

o Sprint Planning
o Daily Scrum
o Sprint Review
o Sprint Retrospective

 • Przygotowanie do mentalnej zmiany organizacji / środowiska pracy pod kątem wdrożenia Agile / Scrum

Read More


Adresaci szkolenia

 • Programiści oraz zespół wykonujący – development team,
 • Scrum master, product owner
 • Kierownicy i managerowie niższego oraz wyższego szczebla,
 • Działy wsparcia procesów

Read More

Opis metodyki

 • Co to jest Scrum oraz Agile
 • Alternatywa do waterfall Project Management
 • Cztery (4) główne elementy Scruma:
 • Wartości / Zespół / Wydarzenia / Artefakty
 • Kto, gdzie i kiedy może stosować Scrum i Agile
 • Czym jest wartość? Podział na VA / NVA
 • Praktyczne zajęcia  testowanie elementów Scrum
 • Product backlog – definicja
 • Sprint Planning / Daily Scrum / Sprint Review / Sprint Retrospective

Read More


Koszt

 • 400 pln netto / osobę za dzień szkoleniowy ( grupa 8 – 12 osób)

Read More

Kontakt

 +48 500332633

 szkolenia_bdc@lean-management.pl

Read More

szkolenia Lean

Szkolenie 5S

Głównym celem szkolenia 5S jest przekazanie wiedzy na temat narzędzia 5S oraz jego wykorzystania do efektywnego zarządzania stanowiskiem pracy, obszarem produkcji, linią czy magazynem.

Czytaj więcej

Szkolenie z Planowania produkcji

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami z zakresu skutecznych metod zarządzania produkcją.

Czytaj więcej

Szkolenie TWI

Szkolenia z metodologii TWI dla dla pracowników i trenerów

Czytaj więcej

Szkolenie VSM

Głównym celem warsztatu / szkolenia VSM będzie omówienie możliwości optymalizacji procesów zgodnie z metodą Value Stream Mapping.

Czytaj więcej

Szkolenie z Logistyki Wewnętrznej

Głównym celem warsztatu będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty logistyki i przebiegu procesów logistycznych.

Czytaj więcej

Szkolenie SMED

Głównym celem szkolenia SMED będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu przezbrajania maszyn i urządzeń w przedsiebiorstwie

Czytaj więcej