Przejdź do treści

Jak kierować logistyką w zintegrowanych firmach?

 • przez

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość kosztów logistyki?

Za koszty logistyki możesz uznać wszystkie nakłady, które ponosi Twoja firma w związku z realizacją procesów logistycznych zgodnie z zasadą 7R, a więc z dostarczeniem:

Zasada 7R

 • Właściwy towar
 • We właściwej ilości
 • We właściwym stanie/jakości
 • Po właściwym koszcie

TRAFI

 • We właściwe miejsce
 • We właściwym czasie
 • Do właściwego klienta

Nie istnieje prosty przelicznik, który Ci powie, że przy danej wielkości firmy procesy logistyczne będą Cię kosztować tyle i tyle.

Na wielkość i rozkład kosztów logistyki wpływa wiele czynników.

4 najistotniejsze z nich to:

 1. Wielkość przedsiębiorstwa i jego struktura organizacyjna
 2. Stopień złożoności struktury asortymentowej wytwarzanych produktów
 3. Przebieg procesów przepływu materiałów w firmie i ich złożoność
 4. Wielkość i struktura utrzymania zapasów.

Co powinieneś wliczać do kosztów logistyki?

W swoich kalkulacjach uwzględniaj fakt, że koszty logistyki (rys.1) to zarówno:

I. koszty systemowe – powstające w funkcjonalnych podsystemach logistycznych w tym:

 • koszty opracowania zamówienia,
 •  koszty opakowania,
 • koszty transportu,
 • koszty zarządzania zapasami,
 • koszty magazynu jak i

II. koszty bezpośrednio związane z kosztami systemowymi, czyli:

 • koszty poziomu obsługi, np. koszty utraconych zamówień, koszty reklamacji,
 • oraz koszty partii towarów, np. część kosztów zamówienia, koszty przezbrajania.

Jak koszty współzależą od siebie?

Pamiętaj, że każdy ze składników kosztów logistyki w Twojej firmie jest w podobnym stopniu wrażliwy na zmiany innych. Obniżając koszty w jednym podsystemie logistycznym możesz doprowadzić do ich wzrostu w innym obszarze. A przecież liczą się tylko oszczędności/ zyski w skali całego przedsiębiorstwa.

A zatem przygotuj się, że podczas planowania kosztów logistyki przyjdzie Ci rozwiązać niejeden konflikt w zakresie celów finansowych między jednostkami:

 • zarządzania zapasami,
 • transportu,
 • zamówień,
 • magazynem,
 • sekcją opakowań.

Uwaga!
Optymalizując system logistyczny skup się na całkowitych kosztach logistyki. Patrz przez pryzmat całego systemu logistycznego i kosztów ogólnych – tylko wtedy uda Ci się uniknąć błędu lokalnej optymalizacji, która może sporo kosztować Twoją firmę.

Przykład
Szefostwo firmy, posiadającej kilka oddziałów z magazynami, postanawia zamknąć jeden z lokalnych składów. Spodziewa się uzyskania określonych oszczędności, dzięki cięciom w kosztach zarządzania zapasami i magazynowania.

Jednak efekt jest odwrotny:
Ponieważ firma, mimo mniejszej liczby składów, chce utrzymać dotychczasowy poziom obsługi, znacznie wzrastają koszty przewozu towarów do ostatecznego klienta. W efekcie ogólne koszty logistyki rosną.

Jak widzisz, to czy myślisz kategoriami kosztów systemowych czy też koncentrujesz się na kosztach ogólnych ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu właściwych decyzji logistycznych.

Uwaga!
Jeśli porównujesz koszty logistyki różnych przedsiębiorstw pamiętaj, by nie stawiać obok siebie firm z różnych obszarów działalności. Uzyskana tą droga informacja będzie bezwartościowa. Koszty logistyki w przedsiębiorstwach handlowych kształtują się bowiem na znacznie niższym poziomie niż w firmach z obszaru produkcji czy dystrybucji.