Przejdź do treści

Szkolenia IATF 16949:2016

Wymogi czasowe przejścia na IATF 16949:2016

Wszystkie certyfikaty ISO/TS 16949:2009 utracą ważność po 14 września 2018.

Wszystkie audyty po 1 października 2017 powinny być prowadzone wg IATF 16949. Dotyczy to równieżaudytów wstępnych, nadzoru, re-certyfikacji i przejścia.

a) O ile nie jest jasne, jak postępować w przypadku audytów, które rozpoczynają się we wrześniu 2017 ale kończą 1 października 2017 lub później, najbezpieczniejszą opcją jest przeprowadzenie ich wg nowego IATF 16949.

b) Początkowy komunikat IATF dawał rezerwę na przeprowadzenie audytu przejścia poza normalnym cyklem nadzoru i re-certyfikacji (opcja 2 w „prezentacji przejścia” IATF -kwiecień 2017). Ta opcja nie jest już możliwa.Audyt przejścia powinien być zgodny z obecnym cyklem certyfikacji (czyli podczas nadzoru lub re-certyfikacji)- zgodnie z nowymi wymogami czasowymi (IATF Rules 5.11). Na przykład:

  • Jeśli u klienta roczny nadzór wypada w październiku 2017 (-3 miesiące/+1 miesiąc), audyt nadzoru powinien być przeprowadzony zgodnie z IATF 16949. Oznacza to, że jeśli audyt nadzoru był planowany we wrześniu 2017, powinien zostać przeprowadzony wg IATF 16949.

Jeżeli z jakiegoś powodu wymogi czasowe nie mogą zostać spełnione, jednostka certyfikująca będzie musiała zainicjować proces de-certyfikacji (IATF Rules 8.1 e). Ilekroć prowadzony będzie audyt nadzoru na miejscu, będzie to IATF 16949. Audyt musi być oczywiście przeprowadzony z zachowaniem dopuszczalnych terminów de-certyfikacji (IATF Rules 8.4).

  • Jeżeli re-certyfikacja u klienta wypada w październiku 2017 (-3 miesiące/+0 miesięcy), audyt re-certyfikacyjny powinien być przeprowadzony zgodnie z IATF 16949. Oznacza to, że jeśli audyt re-certyfikacyjny był planowany we wrześniu 2017, powinien zostać przeprowadzony zgodnie z IATF 16949.

Jeżeli jednostka certyfikująca nie będzie mogła przeprowadzić audytu transferu zgodnie z wymogami czasowymi określonymi w IATF Rules 5.11 (i procesem de-certyfikacji określonym w sekcji 8.4), klient musi zacząć cykl od nowa – od audytu wstępnego IATF 16949. Jednakże, jeżeli audyt wstępny IATF 16949 odbywa sięw ciągu 18 miesięcy od ostatniego audytu na miejscu ISO/TS 16949:2009, wtedy nie jest wymagany etap 1. Jednostka certyfikująca nie musi występować o zwolnienie z biura nadzoru (VDA). Jeżeli jednak audyt odbędzie się w terminie przekraczającym 18 miesięcy od ostatniego audytu na miejscu ISO/TS 16949:2009, wymagany jest 1 etap audytu na miejscu.

c) W „strategii przejścia” IATF również jasno określił, że zmiana jednostki certyfikującej nie jest dozwolona w trakcie audytu przejścia.