Przejdź do treści

Usługi logistyczne i magazynowania – outsourcing

  • przez

Usługi logistyczne są jedną z branż, w których w ostatniej dekadzie na rynku polskim powszechnie wykorzystywano koncepcję outsourcingu. Firmy, głównie produkcyjne i handlowe, decydowały się na obniżenie kosztów działalności poprzez reorganizację swoich struktur oraz zlecenie zadań transportowych i logistycznych zewnętrznym operatorom. Operatorzy logistyczni odpowiedzieli na te zmiany poszerzaniem oferty usług i – w wielu przypadkach – dopasowywaniem swojej działalności do specyficznych wymogów klienta.

Dzięki tym tendencjom firmy logistyczne zyskały grono dużych klientów instytucjonalnych o znacznym potencjale popytowym w zakresie logistyki, a procesy outsourcingu stały się jednym z najistotniejszych czynników, które wpłynęły na dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych. W podobny sposób dynamicznie rozwijał się outsourcing magazynowania – branża ściśle powiązana z logistyką.

Outsourcing magazynowania

Zwiększająca się ilość powierzchni magazynowych, dopasowanych wielkością, umiejscowieniem, ceną oraz rodzajem świadczonego magazynowania spowodowały, że w przypadku wielu przedsiębiorstw nieopłacalnym stało się budowanie własnych magazynów. Tańsze, bezpieczniejsze z punktu widzenia kosztów inwestycji oraz wygodniejsze – bo wielokrotnie powiązane od razu z outsourcingiem transportowania – jest korzystanie z usług zewnętrznych dostawców powierzchni magazynowych.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby outsourcing był korzystny?

Dotychczasowe doświadczenia w ścisłej współpracy klientów i zewnętrznych dostawców usług logistycznych i magazynowania pokazują jednak, że procesy wydzielania na zewnątrz tych części operacji przedsiębiorstwa nie zawsze są „skazane na sukces”. Aby przynosiły planowane korzyści, muszą być dokładnie przemyślane i profesjonalnie wdrożone. Kluczową kwestią jest precyzyjne zidentyfikowanie potrzeb firmy w zakresie zaopatrzenia zewnętrznego oraz dobranie właściwego partnera, dysponującego odpowiednią infrastrukturą i doświadczeniem.

Obie strony muszą ponadto wykazać się dużą elastycznością w stosunku do konieczności zmian i modyfikacji założeń współpracy, które mogą wynikać z praktycznego współdziałania w zmiennych warunkach rynkowych.

W zależności od sposobu pojmowania terminu logistyka zakres funkcji logistycznych przekazywanych w outsourcing może być różny i może obejmować jedynie organizację transportu bądź całość zarządzania łańcuchem dostaw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje z kolei tak organizację transportu, jak również logistykę wewnątrzzakładową wraz z planowaniem systemów przepływu materiałów w produkcji, dostarczanie surowców, magazynowanie, zarządzanie przepływem informacji i kontrolę tychże procesów.