Przejdź do treści

8 zasad optymalizacji transportu wewnętrznego

  • przez

Jak powinna wyglądać właściwa organizacja transportu wewnętrznego w Twojej firmie? Musi zapewnić przemieszczanie określonej ilości ładunków towaru po jak najkrótszych drogach transportowych, przy maksymalnym wykorzystaniu środków transportu, a jednocześnie możliwie najmniejszym ich zużyciu. Jak osiągnąć kompromis pomiędzy tymi wymaganiami? Wieloletnia praktyka firm produkcyjnych pozwoliła wypracować 8 podstawowych zasad organizacji transportu wewnętrznego!
Zasady odnoszące się do organizacji transportu wewnętrznego w firmie mają na celu przede wszystkim zapewnienie optymalnej wydajności pracy, minimalizację kosztów działalności oraz optymalizowanie systemu produkcyjnego.

Dzięki organizacji transportu wewnętrznego zgodne z opisanymi poniżej 8 zasadami:

  • wykorzystasz w wysokim stopniu środki transportu,
  • lepiej zorganizujesz czas pracy operatorów, magazynierów,
  • obniżysz koszty transportu wewnętrznego,
  • zmniejszysz liczbę braków transportowych,
  • uprościsz organizację transportu.

Jeśli więc chcesz ograniczyć koszty związane z transportem wewnętrznym do minimum przestrzegaj poniższych najważniejszych zasad!

Zasada I. Stwórz jednokierunkowy przepływ strumienia materiałów. W przedsiębiorstwie produkcyjnym należy dążyć do tego, by przepływ towaru był jednokierunkowy. Jeśli to możliwe zaprojektuj go bez nawrotów i skrzyżowań. Twój strumień materiałów powinien płynąć prostoliniowo, po kole lub linii S, U bądź Z. Zasadę jednokierunkowego przepływu warto stosować nie tylko na wydziale produkcji, lecz także na terenie całego zakładu.

Zasada II. Postaraj się wyeliminować operacje transportowe. Projektując system i organizację transportu wewnętrznego lub analizując jego aktualny stan, zastanów się nad wyeliminowaniem zbytecznych czynności. Jeśli to możliwe, zmniejsz ich ogólną liczbę. Możesz łączyć operacje transportowe między sobą lub, jeszcze lepiej, z operacjami technologicznymi.

Zasada III. Zadbaj o jak najkrótszy przebieg ładunków. Zastosowanie tej zasady prowadzi do zmniejszenia odległości między miejscami przeładunku. Dzięki niej skrócisz drogi transportowe i lepiej wykorzystasz powierzchnię produkcyjną. Krótsza trasa transportowa to oczywiście krótszy czas poświęcany na operacje transportu, a więc i mniejsze koszty obsługi. W przypadku, gdy nie możesz wyznaczyć i skrócić dróg transportowych zadbaj, aby na długich odcinkach materiał był przewożony w większych partiach.

Zasada IV. Zapewnij ciągłość strumienia materiałów i wyeliminuj operacje przeładunkowe. To oczywiste, że każda przerwa w ruchu materiałów, niedostarczenie półproduktu na czas na stanowisko robocze, powoduje automatycznie opóźnienia w procesie produkcyjnym. W efekcie masz niepotrzebne przestoje, a nierzadko musisz też zastosować dodatkowe operacje transportowe czy pozaplanowe magazynowanie. A to wszystko skutkuje wzrostem kosztów produkcyjnych. Aby uniknąć takich sytuacji utrzymuj stały ruch ładunków przy pomocy przenośników taśmowych lub innych urządzeń transportu ciągłego.

Zasada V. Niech siła ciążenia wyręcza Twoich pracowników. Wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wykorzystuj w systemach transportu wewnętrznego prawa fizyki – to najtańsze rozwiązanie. Ale siłę ciążenia (ześlizg, spadek materiału) możesz umieścić w swoim procesie tylko pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na jakość końcowego wyrobu.

Zasada VI. Wykorzystaj w pełni przestrzeń budynków.Aby zwiększyć powierzchnię produkcyjną w Twoim zakładzie oraz poprawić wydajność produkcji wykorzystując całą przestrzeń budynku usuń wszelkie magazyny z powierzchni produkcyjnej zakładu, pozostawiając wyłącznie zapas bieżący, konieczny dla utrzymania ciągłości produkcji.
Warto również zastosować przenośniki podwieszane. W ten sposób wygospodarujesz miejsce na dodatkowe stanowiska robocze.

Zasada VII. Zadbaj o właściwą konserwację i remonty nie tylko środków transportu, ale również dróg transportowych. Dla obniżenia wysokich kosztów utrzymania i eksploatacji systemu transportu wewnętrznego, warto już na początku projektowania lub wyboru systemu zastanowić się nad wyposażeniem.
Pamiętaj, że liczy się nie tylko cena i parametry techniczne sprzętu, ale również jego późniejsze koszty utrzymania, warunki eksploatacji i konserwacji.

Zasada VIII. Zapewnij bezpieczeństwo pracy Twoim pracownikom. Tam, gdzie operacje transportowe mogą stanowić zagrożenie dla pracowników postaraj się wprowadzić systemy transportu wewnętrznego mechaniczne lub automatyczne.