Przejdź do treści

Jak wydajniej zarządzać magazynem?

 • przez

Jak usprawnić działanie magazynu? W wielu firmach produkcyjnych obszar magazynu również podlega szefowi produkcji. Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z przebiegu procesów w tym obszarze, skorzystaj z 7 poniższych wskazówek.

Wskazówka 1. Opracuj mapę magazynu
Podziel magazyn na strefy (półki, gniazda) i oznacz poszczególne miejsca składowania. Układ i powierzchnia magazynu muszą być wykorzystywane w możliwie najlepszy sposób To podstawowy warunek, który trzeba spełnić, aby zarządzanie magazynem było skuteczne i wydajne. Odtąd pobrania towaru w Twoim magazynie będą przeprowadzane w wybranych strefach.

Wskazówka 2. Wykorzystaj pojemność magazynu
Spożytkuj w sposób optymalny nie tylko powierzchnię magazynu, ale również jego objętość poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu.

Wskazówka 3. Zoptymalizuj procesy pobierania i odkładania zapasów
Dzięki temu Twoim podwładni będą pracować wydajniej, np. dzięki odkładaniu zapasów we wcześniej zdefiniowanej kolejności. Wpierw musisz jednak odpowiedzieć sobie na jedno fundamentalne pytanie: jaki jest charakter magazynu, którym zarządzam? Znając odpowiedź na nie, opracujesz proces magazynowy i dostosujesz go do Twoich potrzeb.

Wskazówka 4. Dopilnuj ewidencji towarów
Rejestracja przyjętych i wydawanych towarów stanowi podstawowe źródło Twoich informacji o wielkości i ruchu zapasów. To zaś ma ogromne znaczenie dla właściwego zarządzania magazynem oraz zarządzania zapasami. Instrukcja obiegu dokumentów określa jednocześnie, jakimi dokumentami należy się posługiwać.

Wskazówka 5. Zautomatyzuj prace
Weź pod uwagę nie tylko zadania ewidencyjne, ale również fizyczne.

Wskazówka 6. Przeprowadzaj controling magazynowy
Wykorzystaj elementy rachunkowości zarządczej w celu obserwacji kosztów logistyki magazynowej.

Wskazówka 7. Zadbaj o równomierne obciążenie stanowisk
Pamiętaj, że nieracjonalny podział zadań lub nierównomierne obciążenie stanowisk gospodarki magazynowej może pogorszyć funkcjonowanie magazynu. Popraw więc sprawność Twojego składu, zaczynając od podziału zadań. Warto również tworzyć, jeśli to oczywiście możliwe w przypadku Twojej firmy, krótko- i długookresowe harmonogramy prac.

Jak zorganizować wydawanie towaru?

Warto wypracować własną metodykę wydawania towaru. Możesz np. posługiwać się zasadą FIFO (First In First Out), czyli pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu.

Zgodnie z zasadą FIFO partia towaru, która jako pierwsza weszła do magazynu, powinna również jako pierwsza go opuścić.
Pamiętaj, że nie ma metod uniwersalnych! Być może w Twoim zakładzie lepiej się sprawdzi sposób wydania towaru według:

 • daty ważności,
 • numerów seryjnych,
 • rangi klientów,
 • innych kryteriów.

Dzięki jasnemu mechanizmowi przepływu towarów przez magazyn poprawisz kontrolę i będziesz miał pełen nadzór nad procesami logistycznymi w Twoim obszarze.

Konkretne wskazówki i przykłady rozwiązań, które pozwolą Ci znacznie usprawnić system wydawania towaru, znajdziesz w e-booku „Wysyłka zamówień klientów Jak przygotować szybko – tanio – bez pomyłek”.

Jak wybrać sprzęt do składowania?

Jeśli chcesz dobrać optymalne wyposażenie Twojego magazynu, kieruj się poniższymi zasadami.

 1. Dopasuj wyposażenie magazynowe do charakterystyki składowanego asortymentu. Urządzenia powinny być dostosowane do kształtów, wymiarów i masy składowanych wyrobów. Istotne są również właściwości fizyczno-chemiczne towaru i materiałów. Asortyment niebezpieczny dla ludzi i środowiska wymagał będzie wydzielonej przestrzeni magazynowej ale, co Ciebie przede wszystkim interesuje, również specjalnych urządzeń do składowania. Ważna jest także wytrzymałość towaru/opakowań na składowanie piętrowe. Jeśli ładunek nie jest przystosowany do piętrzenia powinieneś zastosować regały, stojaki bądź wieszaki. Ładunki samonośne (wytrzymałe na piętrzenie) można składować w stosach budowanych w blokach lub rzędach.
 2. Elementy techniczne dostosuj do rzeczywistej przestrzeni magazynowej. Inne elementy techniczne będziesz wykorzystywał w strefie kompletacji, niż w obszarze właściwego składowania.
 3. Wybierając wyposażenie, uwzględnij przede wszystkim rodzaj magazynu i realizowane w nim procesy. Typ składu i zadania w nim wykonywane determinują dobór sprzętu. Magazyn kompletacyjny, w którym podlegają rozformowaniu i przepakowywaniu jednostki magazynowe, wymagał będzie innego sprzętu magazynowego niż magazyn obracający pełnymi jednostkami ładunkowymi.
 4. Planowany poziom mechanizacji uzależnij od maszyn i urządzeń będących wyposażeniem Twojego magazynu.
  Jeśli preferujesz magazyny o procesie ręcznym, zastosuj urządzenia do składowania dostosowane do wykonywania czynności przez człowieka.
 5. Stosuj różne wyposażenie dla technologii składowania statycznego i dynamicznego.
  Statyczna technologia składowania preferuje magazynowanie towaru na regałach statycznych lub w stosach i nie wymaga dodatkowych urządzeń. Przy dynamicznym składowaniu zaś potrzebujesz:
 • regałów, na których składowany towar będzie mógł przemieszczać się w stosunku do ich konstrukcji (regały przepływowe, okrężne, przesuwane lub przejazdowe)
 • lub możliwości magazynowania wyrobów/materiałów na środkach transportu.