Przejdź do treści
386views

Szkolenia TWI
Training Within Industry

Organizujemy otwarte i zamknięte szkolenia TWI dla pracowników i trenerów.
Szkolenia TWI to potężna kultura transformacji przedsiębiorstwa umożliwiająca dokonywanie rzeczywistych zmian w całym przedsiębiorstwie, aby spełnić wizję i misję udanej działalności, niezależnie od podejmowanej inicjatywy doskonalenia.

To 2-dniowe szkolenie jest niezbędną umiejętnością dla wszystkich przełożonych i pracowników niezależnie od ich doświadczenia.

Szkolenie TWI dla trenerów

Rola Trenera i procesy nauczania
 • Rola Trenera
 • Sposób nauczania
Słuchanie i aktywna komunikacja
 • Aktywne słuchanie
 • Sposób komunikacji
 • Praktyczne wskazówki aby być dobrym Trenerem
Logika i metodologia TWI
 • TWI wczoraj i dziś
 • Metoda  TWI w 4 fazach
 • TWI w FPS (System Produkcyjny Firmy)

Przykłady zastosowania TWI

 • Węzeł krawata
 • Skladanie koszulki
TWI –  Techniki do training on the job
 • Job Instructions w TWI
 • Ważne etapy i punkty kluczowe
 • Vademecum trenera
 • Matryca umiejętności oraz plan szkoleń
Narzędzia TWI
 • Instrukcje standardowe I Karty Pracy Standaryzowanej
 • OPL , SOP i Job Breakdown Instructions
 • Karty P, Q , S i karta certyfikacji
Rozgrzewka trenerów TWI
 • Cele i etapy operacyjne szkolenia  “On the Job”

Read More

Szkolenie TWI dla Pracowników

Wprowadzenie do zakładu
 • Misja i wizja firmy
 • Wartości przewodnie

Wprowadzenie do SPF – Systemu Produkcyjnego Firmy

 • Czym jest SPF
 • Dlaczego SPF i co zawiera system
 • Zasady stosowania SPF
Normy, standardy, informacje
 • Rola organizacji
 • Oczekiwania i wymagania od pracownika
 • Metodologia wykorzystana na co dzień
 • Przepływ informacji i zakres zadań
 • Rola i odpowiedzialność pracowników
Ocena pracy wykonanej
 • Wskaźniki KPI
 • Wydajność a plan produkcji
Znajomość procesu
 • Sekwencja operacji i punkty krytyczne
 • Przepływ informacji
Jakość produktu
 • Zapewnienie jakości produktu,
 • Zarządzanie niezgodnościami
 • Cykl poprawy PDCA, informacje i  mierniki jakości
Wsparcie procesu

 • Instrukcje stanowiskowe, Tablica informacyjna
 • OPL/SOP, karty P/Q
 • Inne: check list, szkolenia stanowiskowe, matryce umiejętności

Adresaci szkolenia TWI

 • Pracownicy produkcji, logistyki, magazynów,
 • Bezpośredni przełożeni, mistrzowie, liderzy obszarów,
 • Działy przygotowania i wsparcia produkcji,
 • Przedstawiciele działów technicznych, jakości, technologicznych
 • Menedżerowie, którzy nadzorują wielu podległych im przełożonych, powinni również wziąć udział w spotkaniu, aby mogli wesprzeć działania szkoleniowe TWI w ich przedsiębiorstwie.

Read More

Korzyści dla uczestników szkolenia TWI

 • Wiedza na temat metodologii TWI,
 • Poprawa jakości wykonywania szkoleń dla pracowników,
 • Zwiększenie skuteczności procesu dostosowania pracowników do nowych obowiązków
 • Umiejętność skracania krzywej uczenia pracowników produkcyjnych.

Read More

Koszt szkolenia TWI

 • Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 2500PLN/grupa do 15 osób/dzień.

Read More

Kontakt

 +48 500332633

 szkolenia_bdc@lean-management.pl

Read More

POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ OFERTY?

szkolenia Lean

Szkolenie 5S

Głównym celem szkolenia 5S jest przekazanie wiedzy na temat narzędzia 5S oraz jego wykorzystania do efektywnego zarządzania stanowiskiem pracy, obszarem produkcji, linią czy magazynem.

Szkolenie z Planowania produkcji

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami z zakresu skutecznych metod zarządzania produkcją.

Szkolenie TWI

Szkolenia z metodologii TWI dla dla pracowników i trenerów

Szkolenie VSM

Głównym celem warsztatu / szkolenia VSM będzie omówienie możliwości optymalizacji procesów zgodnie z metodą Value Stream Mapping.

Szkolenie z Logistyki Wewnętrznej

Głównym celem warsztatu będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty logistyki i przebiegu procesów logistycznych.

Szkolenie SMED

Głównym celem szkolenia SMED będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu przezbrajania maszyn i urządzeń w przedsiebiorstwie

You may also like