Przejdź do treści

Outsourcing procesów logistyki i magazynowania

  • przez

Ciągły wzrost konkurencyjności oznacza dla przedsiębiorstw duże wyzwanie związane z koniecznością dostosowywania swojej struktury i działań do nowych standardów rynkowych. Konieczność ta musi być realizowana jednocześnie niezwykle szybko, aby zapobiec utracie klientów i rynkowych udziałów. Co zatem zrobić, by nadążyć za tak zmieniającą się rzeczywistością nastawionego na realizację potrzeb klientów rynku? Jednym ze sposobów jest outsourcing – sposób na usunięcie z przedsiębiorstwa mniej potrzebnych zadań i funkcji, pozwalający na skupienie się na działaniach, z punktu widzenia firmy, strategicznych i najważniejszych.

Aby prawidłowo wskazać obszary działalności, które korzystniej będzie realizować za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, musisz przede wszystkim precyzyjnie określić podstawowe pole działalności firmy, pozwalające na osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku. Wszystkie działania, mieszczące się w zakresie tych podstawowych kompetencji, powinny być realizowane przez firmę we własnym zakresie. Pozostałe obszary mogą natomiast, pod pewnymi warunkami, zostać zastąpione zaopatrzeniem zewnętrznym. Jednym z tych obszarów dla wielu firm jest właśnie obsługa logistyczna i magazynowa.

Czym jest outsourcing?

Podstawowym zadaniem outsourcingu jest wydzielenie z przedsiębiorstwa określonych zadań i zlecenie ich firmie zewnętrznej. Outsourcing śmiało można nazwać wykorzystaniem cudzych zasobów (pojazdów, nieruchomości, pracowników) do realizacji własnych zadań – za odpowiednią odpłatnością.

Zalety outsourcingu

Podstawową zaletą outsourcingu jest możliwość skupienia się na kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa i realizacja tych zadań, które decydują o sukcesie firmy na rynku i są dla tego sukcesu kluczowe. Outsourcing ma na celu poszukanie wszystkich tych zadań w przedsiębiorstwie, które podmiot zewnętrzny zrobiłby lepiej i taniej. Pozwala zatem skupić się na tzw. core business, czyli „rdzennych”, najważniejszych dla firmy obszarach działalności.

Outsourcing logistyczny

Usługi logistyczne są jedną z branż, w których w ostatniej dekadzie na rynku polskim powszechnie wykorzystywano koncepcję outsourcingu. Firmy, głównie produkcyjne i handlowe, decydowały się na obniżenie kosztów działalności poprzez reorganizację swoich struktur oraz zlecenie zadań transportowych i logistycznych zewnętrznym operatorom.
W zależności od sposobu pojmowania terminu logistyka zakres funkcji logistycznych przekazywanych w outsourcing może być różny i może obejmować jedynie organizację transportu bądź całość zarządzania łańcuchem dostaw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje z kolei zarówno organizację transportu, jak
i logistykę wewnątrzzakładową wraz z planowaniem systemów przepływu materiałów
w produkcji, dostarczanie surowców, magazynowanie, zarządzanie przepływem informacji
i kontrolę tychże procesów.
Obecnie do usług, jakie mogą być oddawane w ramach outsourcingu logistycznego,
zalicza się:

transport/przewozy (konsolidacja przesyłek/konfekcjonowanie),spedycję,

  • obsługę celną,
  • pakowanie/paletyzację,
  • znakowanie towarów (metkowanie, etykietowanie),
  • obsługę opakowań zwrotnych/gospodarkę odpadami,
  • składowanie/magazynowanie/zarządzanie magazynem,
  • usługi finansowe (fakturowanie, obsługa płatności i ubezpieczeń),
  • tworzenie raportów i analiz/prognozowanie,
  • projektowanie wewnętrznych systemów logistycznych i magazynów,
  • tworzenie strategii łańcucha dostaw.

Outsourcing magazynowania

W podobny sposób dynamicznie rozwijał się outsourcing magazynowania – branża ściśle powiązana z logistyką. Zwiększająca się ilość powierzchni magazynowych, dopasowanych wielkością, umiejscowieniem, ceną oraz rodzajem świadczonego magazynowania, spowodowała, że w przypadku wielu przedsiębiorstw nieopłacalnym stało się budowanie własnych magazynów. Tańsze, bezpieczniejsze z punktu widzenia kosztów inwestycji oraz wygodniejsze – wielokrotnie powiązane od razu z outsourcingiem transportowania – jest korzystanie z usług zewnętrznych dostawców powierzchni magazynowych.