Start VSM - Mapowanie Strumienia Wartości
Mapowanie Strumienia Wartości

Value Stream Mapping. Mapowanie Strumienia Wartości. Proces ustalający wartość dodaną do produktu, gdy przechodzi on przez proces wytwarzania. Mapowanie polega na przejściu „w górę” strumienia, czyli od końca do początku i zmapowaniu przepływu zarówno materiałów jak i informacji. Istotne jest, aby mapa strumienia wartości zawierała informacje, w jaki sposób procesy dowiadują się o potrzebach produkcji oraz dane szczegółowe dotyczące samych procesów: C/T, C/O (czas przezbrojenia), EPEI (co jaki czas produkowana jest partia danego produktu), czas dostępny, ilość operatorów, itd.Mapowanie Strumienia Wartości - Analiza

1. Definicja VSM:
Technika polegająca na mapowaniu (czyli opisywaniu w sposób graficzny) jak wygląda przepływ wartości z perspektywy Klienta w procesach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Celem zastosowania mapowania strumienia wartości jest takie połączenie wszystkich podejmowanych działań i realizowanych procesów produkowania i dostarczenia wyrobów i usług aby zobrazować i zrozumieć, w jaki sposób przez firmę przepływa strumień wartości dla Klientów. Dzięki zmapowaniu przepływu, organizacja potrafi zidentyfikować miejsca występowania marnotrawstwa i po wykonanej analizie zaprojektować sposób na ich zredukowanie, ograniczeniu lub całkowitą eliminację.  Celem nie jest samo „mapowanie procesu”, ale wdrożenie „przepływu dodającego wartość”, aby przygotować organizację do wdrożenia programu działań naprawczych np.: KAIZEN, Lean Manufacturing, Lean Thinking, Six Sigma.

Więcej…
 
Mapowanie strumienia wartości

Koncepcja LEAN wymaga przede wszystkim zrozumienia potrzeb Klienta i zidentyfikowania tego, co dla niego stanowi wartość w produkcie lub usłudze. Musimy spojrzeć oczami Klienta na realizowany proces wytwórczy (bez względu czy jest to typowa produkcja wyrobów czy realizacja usługi) i zastanowić się, które z czynności w procesie nie powodują zwiększenia wartości wyrobu z punktu widzenia Klienta, natomiast wpływają na jego koszt. To pierwszy moment, w którym można zauważyć elementy marnotrawstwa. Wiele marnotrawstwa oznacza wysokie koszty i długie czasy realizacji, oraz długie czasy dostawy.

Więcej…
 
Mapowanie strumienia wartości dodanej

Rozwinięciem Kaizenu jest metoda mapowania strumienia wartości dodanej. Strumień wartości dodanej jest definiowany jako wszystkie czynności i zdarzenia, zarówno niewnoszące wartości dodanej, jak i wnoszące ją, przez które przechodzi produkt lub usługa od dostawcy do klienta. W produkcji obejmuje transport, oczekiwanie na dostępność zapasów, w kolejce na obróbkę przed stanowiskiem pracy, pakowanie, kontrolę techniczną, usuwanie usterek, obróbkę manualną lub zautomatyzowaną.

Więcej…
 


Joomla templates by a4joomla