Przejdź do treści

Identyfikuj problemy dzięki mapowaniu strumieni wartości

 • przez

Jeśli masz świadomość, że nie wszystko w przedsiębiorstwie funkcjonuje właściwie, to czy wiesz, z jakimi problemami spotykają się Twoi współpracownicy i podwładni? Jak praca jednego działu wpływa na funkcjonowanie pozostałych?

Czy wszystkie zadania realizowane w różnych obszarach firmy przynoszą jej zyski? Jeżeli nie jesteś w stanie odpowiedzieć na te pytania, będziesz miał kłopot z tym, aby z powodzeniem działać w kierunku poprawy stanu Twojego przedsiębiorstwa. Jak dowiedzieć się, co funkcjonuje niewłaściwie w Twojej firmie oraz gdzie znajduje się źródło problemów podwładnych, współpracowników i Twoich własnych? Odpowiedzi na te pytania pomoże Ci udzielić pierwsze narzędzie koncepcji Lean Management: mapowanie strumieni wartości.

Nawet jeżeli sądzisz, iż wszystko w Twojej firmie funkcjonuje poprawnie, upewnij się, że masz rację. Wykonaj mapy strumieni wartości stanu obecnego. Jeśli po przeprowadzaniu analizy z ich pomocą nadal będziesz uważał, że wszystko funkcjonuje w jak najlepszym porządku, wówczas dopiero możesz być pewien, że Twoja firma nie boryka się z kłopotami.

Mapowanie wskaże Ci drogę zmian, jaką powinieneś obrać, by poprawić stan przedsiębiorstwa. Mapy stanu obecnego strumieni wartości powiedzą, jakie są relacje między przepływami fizycznymi a przepływami informacji, jakie problemy występują w przepływie informacji i w przepływach fizycznych, ile czasu potrzeba na to, by przeprowadzić wyrób przez cały właściwy mu proces oraz ile z tego czasu wyrób jest faktycznie przerabiany, a ile to czas przeznaczony na operacje i zabiegi, za które klient nie chce płacić i w rezultacie ich koszt ponosi Twoja firma.

Na czym polega mapowanie procesów przedsiębiorstwa?

Wszystkie czynności wykonywane w Twoim zakładzie można podzielić na kilka podstawowych procesów. Dzięki opracowaniu ich mapy, czyli wizualnego schematu wykonywanych operacji, wykryjesz i zrozumiesz przyczyny istniejących problemów, by w efekcie wypracować plan działań usprawniających. To narzędzie pozwala zdiagnozować wszelkie problemy mające wpływ na realizację głównego zadania przedsiębiorstwa, czyli generowanie zysku.

Istnieje wiele technik mapowania procesów:

 • Przepływ Procesu – Flow Charting – pokazanie w sekwencji wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zadania, to obecnie najpopularniejsza i najlepiej znana metoda.
 • Mapowanie Strumienia Wartości – Value Stream Mapping – ilustracja powiązań przepływu materiałów z przepływem informacji; uwidocznia istniejące marnotrawstwo i umożliwia stworzenie strategicznego planu wdrożenia narzędzi Lean Manufacturing.
 • Mapowanie Wielofunkcyjnego Procesu – Cross Functional Process Mapping – pokazanie przepływów pracy pomiędzy działami firmy; umożliwia opracowanie redukcji Lead Time, czyli czasu potrzebnego na realizację zamówienia klienta; stosuje się je m.in. w firmach usługowych i organizacjach rządowych.

Co możesz zyskać dzięki mapowaniu?

 • Dowiesz się, gdzie występują luki w przepływie informacji, uniemożliwiające bądź opóźniające kolejny etap realizacji zamówienia.
 • Sprawdzisz, czy dane, którymi dotychczas się kierowałeś przy podejmowaniu decyzji, zawarte w systemie, są zgodne z rzeczywistością.
 • Zweryfikujesz informacje o klientach, dostawcach, wydajności poszczególnych stanowisk.
 • Zorientujesz się w możliwościach podniesienia mocy wąskiego gardła, zwiększenia produktywności strumienia czy zmniejszenia kosztów wytwarzania.
 • Dzięki temu, że poznasz elastyczność strumienia, łatwiej obliczysz optymalny zapas wyrobów gotowych.
 • Dowiesz się, w których punktach trzeba wyeliminować awarie i nieplanowane przestoje, zestandaryzować pracę, aby utrzymywać jak najniższy poziom zapasów w toku.
 • Będziesz wiedział, z którymi dostawcami należy renegocjować warunki bądź egzekwować już wynegocjowane, by utrzymywać możliwie jak najniższy zapas komponentów.
 • Zmniejszysz liczbę pozycji asortymentowych lub zwiększysz możliwą liczbę przezbrojeń na ograniczeniu, dzięki skracaniu czasu przezbrojeń i eliminowaniu marnotrawstwa w strumieniu.
 • Zapewnisz ciągłość pracy dla ograniczenia przez eliminowanie marnotrawstwa i problemów z nim.