Przejdź do treści

Mapowanie strumieni wartości

 • przez

Mapowanie wskaże Ci drogę zmian, jaką powinieneś obrać, by poprawić stan Twojego przedsiębiorstwa. Mapy stanu obecnego strumieni wartości powiedzą, jakie są relacje między przepływami fizycznymi a przepływami informacji, jakie problemy występują w przepływie informacji i przepływach fizycznych, ile czasu potrzeba na to, by przeprowadzić wyrób przez cały właściwy mu proces oraz ile z tego czasu wyrób jest faktycznie przerabiany, a ile to czas przeznaczony na operacje i zabiegi, za które klient nie chce płacić i w rezultacie ich koszt ponosi Twoja firma.

Dzięki mapowaniu strumienia wartości:

 • Sprawdzisz, czy dane, którymi dotychczas się kierowałeś, zawarte w systemie, są zgodne z rzeczywistością.
 • Zweryfikujesz informacje o klientach, dostawcach, wydajności poszczególnych stanowisk.
 • Dowiesz się, gdzie występują luki w przepływie informacji, uniemożliwiające bądź opóźniające kolejny etap realizacji zamówienia.
 • Sprawdzisz, w których punktach trzeba wyeliminować awarie i nieplanowane przestoje, zestandaryzować pracę, aby utrzymywać jak najniższy poziom zapasów w toku.
 • Zmniejszysz liczbę pozycji asortymentowych lub zwiększysz możliwą liczbę przezbrojeń na ograniczeniu, dzięki skracaniu czasu przezbrojeń i eliminowaniu marnotrawstwa w strumieniu.
 • Będziesz wiedział, z którymi dostawcami należy renegocjować warunki bądź egzekwować już wynegocjowane, by utrzymywać możliwie jak najniższy zapas komponentów.

Mapowanie procesów przedsiębiorstwa

Wszystkie czynności wykonywane w Twojej firmie można podzielić na kilka podstawowych procesów. Dzięki stworzeniu ich mapy, czyli wizualnego schematu wykonywanych operacji, wykryjesz i zrozumiesz przyczyny istniejących problemów, by w efekcie wypracować plan działań usprawniających. Istnieje wiele technik mapowania procesów:

 • Przepływ Procesu – Flow Charting – pokazanie w sekwencji wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zadania.
 • Mapowanie Strumienia Wartości – Value Stream Mapping (VSM) – ilustracja powiązań przepływu materiałów z przepływem informacji; uwidocznia istniejące marnotrawstwo i umożliwia stworzenie strategicznego planu wdrożenia narzędzi Lean Manufacturingu.
 • Mapowanie Wielofunkcyjnego Procesu – Cross Functional Process Mapping – pokazanie przepływów pracy pomiędzy działami firmy; umożliwia opracowanie redukcji Lead Time, czyli czasu potrzebnego na realizację zamówienia klienta; stosuje się je m.in. w firmach usługowych i organizacjach rządowych.

5 obszarów analizy VSM

Jak się zabrać do mapowania? Najpierw tworzysz Mapę Stanu Obecnego (Current State Map), poddając analizie 5 obszarów. Przeprowadzasz analizę:

 • wymagań i charakterystyk klienta oraz zapasów wyrobów gotowych,
 • charakterystyk dostawców oraz zapasów komponentów,
 • procesu wytwórczego, produkcji w toku (zapasu międzyoperacyjnego) oraz transportu międzyoperacyjnego,
 • przepływu informacji,
 • linii czasu (analiza stosunku czasu operacji, za które chce płacić klient do czasu wszystkich operacji wykonywanych na wyrobie).

Identyfikacja strumieni wartości

Zanim rozpoczniesz wykonywanie map strumieni wartości, musisz zidentyfikować istniejące w Twojej firmie strumienie wartości. Strumienie wartości mogą stanowić te wyroby, które mają zbliżony proces technologiczny, które produkowane są na tych samych maszynach (lub w większości na tych samych), dla których klient ma szczególne wymagania i musisz produkować je na osobnych maszynach z użyciem specjalnego oprzyrządowania.

Jeżeli masz problem ze zidentyfikowaniem strumieni wartości w Twoim przedsiębiorstwie, możesz użyć Matrycy Technologii Grupowej.

{facebookpopup}