Przejdź do treści

Mapowanie strumieni wartości w Twojej firmie.

 • przez

Co możesz zyskać dzięki sporządzeniu mapy strumieni wartości w Twojej firmie? Z pozoru wszystko w dziale produkcji przebiega zgodnie z planem – pełna obsada stanowisk, urządzenia pracują bezawaryjnie, dostawa materiałów dotarła na czas.

Zlecenie powinno na 100% zostać zrealizowane w terminie. Ale tak się nie stało i nikt nie wie dlaczego – sprzeczne opinie, wzajemne oskarżenia, tysiące drobnych przyczyn. Czy zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja?

Jeśli tak – to z pewnością docenisz zalety mapowania strumieni wartości. To narzędzie pozwala zdiagnozować wszelkie problemy mające wpływ na realizację głównego zadania przedsiębiorstwa, czyli generowanie zysku.

Co możesz zyskać?

 • Sprawdzisz, czy dane którymi dotychczas się kierowałeś przy podejmowaniu decyzji zawarte w systemie są zgodne z rzeczywistością.
 • Zweryfikujesz informacje o klientach, dostawcach, wydajności poszczególnych stanowisk.
 • Dowiesz się, gdzie występują luki w przepływie informacji, uniemożliwiające bądź opóźniające kolejny etap realizacji zamówienia.
 • Zorientujesz się w możliwościach podniesienia mocy wąskiego gardła, zwiększenia produktywności strumienia, czy też zmniejszenia kosztów wytwarzania.
 • Dzięki temu, że poznasz elastyczność strumienia, łatwiej obliczysz optymalny zapas wyrobów gotowych.
 • Dowiesz się, w których punktach trzeba, wyeliminować awarie i nieplanowane przestoje, zestandaryzować pracę, aby utrzymywać jak najniższy poziom zapasów w toku.
 • Zmniejszysz liczbę pozycji asortymentowych lub zwiększysz możliwą liczbę przezbrojeń na ograniczeniu, dzięki skracaniu czasu przezbrojeń i eliminowaniu marnotrawstwa w strumieniu.
 • Zapewnisz ciągłość pracy dla ograniczenia przez eliminowanie marnotrawstwa i problemów przed nim.
 • Będziesz wiedział, z którymi dostawcami należy renegocjować warunki bądź egzekwować już wynegocjowane, by utrzymywać możliwie jak najniższy zapas komponentów.

Na czym polega mapowanie procesów przedsiębiorstwa?
Wszystkie czynności wykonywane w Twoim zakładzie można podzielić na kilka podstawowych procesów. Dzięki stworzenie ich mapy, czyli wizualnego schematu wykonywanych operacji, wykryjesz i zrozumiesz przyczyny istniejących problemów, by w efekcie wypracować plan działań usprawniających.
Istnieje wiele technik mapowania procesów.

 • Przepływ Procesu – Flow Charting – pokazanie w sekwencji wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zadania to obecnie najpopularniejsza i najlepiej znana metoda.
 • Mapowanie Strumienia Wartości – Value Stream Mapping – ilustracja powiązań przepływu materiałów z przepływem informacji; uwidocznia istniejące marnotrawstwo i umożliwia stworzenie strategicznego planu wdrożenia narzędzi Lean Manufacturing.
 • Mapowanie Wielofunkcyjnego Procesu – Cross Functional Process Mapping – pokazanie przepływów pracy pomiędzy działami firmy; umożliwia opracowanie redukcji Lead Time czyli czasu potrzebnego na realizację zamówienia klienta; stosuje się je m.in. w firmach usługowych i organizacjach rządowych.

Jakie obszary powinieneś poddać analizie?
Mapowanie Strumienia Wartości pozwoli Ci zwizualizować przebieg procesu wytwarzania i przepływu informacji dla wybranej rodziny produktów w Twoim zakładzie. Jak się do tego zabrać? Najpierw tworzysz Mapę Stanu Obecnego (Current State Map) poddając analizie 5 obszarów.
I tak przeprowadzasz:

 • analizę wymagań i charakterystyk klienta oraz analiza zapasów wyrobów gotowych,
 • analizę charakterystyk dostawców oraz zapasów komponentów,
 • analizę procesu wytwórczego, produkcji w toku (zapasu międzyoperacyjnego) oraz transportu międzyoperacyjnego,
 • analizę przepływu informacji,
 • analizę linii czasu (analiza stosunku czasu operacji, za które chce płacić klient do czasu wszystkich operacji wykonywanych na wyrobie).