Szkolenie 5S – organizacja stanowiska pracy

Głównym celem szkolenia 5S jest przekazanie wiedzy na temat narzędzia 5S oraz jego wykorzystania do efektywnego zarządzania stanowiskiem pracy, obszarem produkcji, linią czy magazynem.

Temat szkolenia:

Organizacja stanowiska pracy metodą 5S

Czas trwania

2 dni

Program Szkolenia z 5S

 • Wstęp do metodologii Lean Manufacturing,
 • Omówienie głownych narzędzi stosowanych,
 • Podział czynności na VA oraz NVA,
 • Omówienie organizacji stanowisk oraz obszarów w oparciu o narzędzie 5S,
 • Korzyści płynące z wykorzystania narzędzia 5S,
 • Przykłady praktyczne stosowane podczas wdrożeń 5S,
 • Akcja czerwona kartka,
 • Definicja etapów wdrożenia,
 • Omówienie narzędzi monitorowania i utrzymania (audyty 5S).

Wartość dodana szkolenia 5s

 • Znajomość pięciu kroków narzędzia 5S
 • Umiejętność definicji korzyści płynących ze wdrożenia,
 • Wiedza i przygotowanie teoretyczne do wdrożenia 5S w dowolnym obszarze,
 • Umiejętność analizy po wdrożeniowej obszaru,
 • Znajomość procedury audytu oraz oszacowania poziomu wdrożenia narzędzia 5S.

Jakie korzyści dla uczestników daje szkolenie 5S

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu narzędzia lean do organizacji stanowiska pracy oraz obszaru produkcyjno logistycznego w oparciu o metodologię 5S. Dodatkowo słuchacze zdobędą informacje na temat techniki wdrażania narzędzia, korzyści płynących z wykorzystania metodologii jak również umiejętności przeprowadzania i oceniania dowolnego obszaru pod kątem jego praktycznego wykorzystania narzędzia 5S.

Inne korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu 5S:

 • Ocena stanu wdrożenia poszczególnych 5 kroków w dowolnym obszarze produkcji, logistyki itd.,
 • Analiza i całościowa procentowa ocena stanu wdrożenia metodologii,
 • Przekazanie wiedzy innym pracownikom na temat korzyści wynikających ze stosowania narzędzi,
 • Umiejętność audytowania obszarów zgodnie z metodologią,
 • Wiedza na temat planu działań korygujących po wdrożeniu,
 • Umiejętność stworzenia i utrzymania dobrze zorganizowanego i czystego miejsca pracy,
 • Know how na temat optymalizacji obszarów poprzez wizualizcję,
 • Wykorzystanie tzw. tablicy cieni do poprawy organizacji obszarów,
 • Zastosowanie praktyczne poznanej teorii.

Adresaci szkolenia 5S

 • Kierownicy działów produkcji, logistyki, magazynów
 • Średni i wyższy szczebel zarządzający
 • Technolodzy, planiści, logistycy. organizacja produkcji
 • Zespół ds. optymalizacji procesów lean
 • Średni i niższy szczebel zarządzania

Szkolenie 5S  – opis metodyki

 • 5S Krok 1: Selekcja
 • 5S Krok 2: Systematyka
 • 5S Krok 3: Sprzątanie
 • 5S Krok 4: Standaryzacja
 • 5S Krok 5: Samodyscyplina

Zapewniamy

 • Salę szkoleniową
 • Dużą ilość Case Study
 • Profesjonalną dokumentację szkoleniową
 • Doświadczonych wykładowców

Koszt

Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 2000 PLN/ grupa do 10 osób/dzień.

Kontakt

+ 48 500332633

  szkolenia_bdc@lean-management.pl

 

Follow us on Facebook!