Przejdź do treści
802views

Szkolenie 5s

Szkolenie 5S (teraz również online !) - organizacja stanowiska pracy
Głównym celem szkolenia 5S jest przekazanie wiedzy na temat narzędzia 5S oraz jego wykorzystania do efektywnego zarządzania stanowiskiem pracy, obszarem produkcji, linią produkcyjną czy magazynem.

Program szkolenia 5S

 • Wstęp do metodologii Lean Manufacturing,
 • Omówienie głównych narzędzi stosowanych,
 • Podział czynności na VA oraz NVA,
 • Omówienie organizacji stanowisk oraz obszarów w oparciu o narzędzie 5S,
 • Korzyści płynące z wykorzystania narzędzia 5S,
 • Przykłady praktyczne stosowane podczas wdrożeń 5S,
 • Akcja czerwona kartka,
 • Definicja etapów wdrożenia,
 • Omówienie narzędzi monitorowania i utrzymania (audyty 5S)
 • Praktyczne kroki implementacji 5S
 • Przejście audytowe w obszarze produkcyjnym (szkolenie wewnątrz firmowe)

Read More

Szkolenie 5S: program
Szkolenie 5S: wartość dodana

Szkolenie 5s:
Wartość dodana

 • Znajomość pięciu kroków narzędzia 5S
 • Umiejętność definicji korzyści płynących ze wdrożenia,
 • Wiedza i przygotowanie teoretyczne do wdrożenia 5S w dowolnym obszarze,
 • Umiejętność analizy po wdrożeniowej obszaru,
 • Znajomość procedury audytu oraz oszacowania poziomu wdrożenia narzędzia 5S.
 • Gotowość na problemy jakie mogą wystąpić podczas wdrożenia 5S i wiedza, jak sobie z nimi radzić
 • Wiedza w jaki sposób powiązać 5S z innymi systemami np.: LEAN, TPM, ISO

Read More

Korzyści dla uczestników szkolenia 5S

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu narzędzia lean do organizacji stanowiska pracy oraz obszaru produkcyjno logistycznego w oparciu o metodologię 5S. Dodatkowo słuchacze zdobędą informacje na temat techniki wdrażania narzędzia, korzyści płynących z wykorzystania metodologii jak również umiejętności przeprowadzania i oceniania dowolnego obszaru pod kątem jego praktycznego wykorzystania narzędzia 5S.

Inne korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu 5S:

 • Ocena stanu wdrożenia poszczególnych 5 kroków w dowolnym obszarze produkcji, logistyki itd.,
 • Analiza i całościowa procentowa ocena stanu wdrożenia metodologii,
 • Przekazanie wiedzy innym pracownikom na temat korzyści wynikających ze stosowania narzędzi,
 • Umiejętność audytowania obszarów zgodnie z metodologią,
 • Wiedza na temat planu działań korygujących po wdrożeniu,
 • Umiejętność stworzenia i utrzymania dobrze zorganizowanego i czystego miejsca pracy,
 • Know how na temat optymalizacji obszarów poprzez wizualizację,
 • Wykorzystanie tzw. tablicy cieni do poprawy organizacji obszarów,
 • Zastosowanie praktyczne poznanej teorii.

Materiały dodatkowe dostępne na szkoleniu
 • Formularz audytu 5S
 • Formularz czerwonej kartki
 • Action plan
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Read More

Wartość dodana szkolenia 5S
Adresaci szkolenia 5S

Adresaci szkolenia 5S

 • Kierownicy działów produkcji, logistyki, magazynów
 • Średni i wyższy szczebel zarządzający
 • Technolodzy, planiści, logistycy. organizacja produkcji
 • Zespół ds. optymalizacji procesów lean
 • Średni i niższy szczebel zarządzania

Read More

Szkolenie 5S: Opis metodyki

 • 5S Krok 1: Selekcja – oddzielenie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych.
 • 5S Krok 2: Systematyka – ustalanie systemu, który posłuży utrzymaniu porządku.
 • 5S Krok 3: Sprzątanie – sprzątanie należy połączyć z inspekcją, która pozwoli na identyfikację brakujących lub uszkodzonych rzeczy.
 • 5S Krok 4: Standaryzacja – polega na ustaleniu zasad dla 3S, stworzeniu
  wizualnych standardów i przestrzeganiu ich.
 • 5S Krok 5: Samodyscyplina – 5 krok służy zapewnieniu, że ustalone standardy będą przestrzegane np. podczas regularnych audytów 5S

Read More

Koszt

 • Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta  lub innej lokalizacji (również online) to 2000 PLN/grupa do 10 osób/dzień.

Read More

Kontakt

 +48 500332633

 szkolenia_bdc@lean-management.pl

Read More

szkolenia Lean

Szkolenie 5S

Głównym celem szkolenia 5S jest przekazanie wiedzy na temat narzędzia 5S oraz jego wykorzystania do efektywnego zarządzania stanowiskiem pracy, obszarem produkcji, linią czy magazynem.

Szkolenie z Planowania produkcji

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami z zakresu skutecznych metod zarządzania produkcją.

Szkolenie TWI

Szkolenia z metodologii TWI dla dla pracowników i trenerów

Szkolenie VSM

Głównym celem warsztatu / szkolenia VSM będzie omówienie możliwości optymalizacji procesów zgodnie z metodą Value Stream Mapping.

Szkolenie z Logistyki Wewnętrznej

Głównym celem warsztatu będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty logistyki i przebiegu procesów logistycznych.

Szkolenie SMED

Głównym celem szkolenia SMED będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu przezbrajania maszyn i urządzeń w przedsiebiorstwie

You may also like