Przejdź do treści

Szkolenia VSM – Optymalizacja Procesów

 • przez
Głównym celem warsztatu / szkolenia VSM będzie omówienie możliwości optymalizacji procesów zgodnie z metodą Value Stream Mapping – Mapowania Strumienia Wartości.

Temat szkolenia VSM

Optymalizacja procesów metodą VSM

Czas trwania:

2 dni

Program szkolenia VSM

 • Definicje podstawowe – parametry przepływu, jego wartości i czasy przejścia,
 • Mapowanie procesów – narzędzia i elementy składowe,
 • Techniki pomiaru czasu przejścia i metody ich wyliczania,
 • Elementy spowalniające proces,
 • Sposoby przyspieszania przepływów,
 • WIP – ograniczenia, wyzwania, możliwości,
 • Projekty optymalizacji przepływów,
 • Czynniki redukujące koszty operacyjne.

Wartość dodana szkolenia VSM

 • Umiejętność definicji i optymalizacji czasu przejścia (Lead Time)
 • Definicja przepływów oraz metod ich optymalizacji
 • Znajomość narzędzi do analizy procesów,
 • Optymalizacja przepływów materiałowych oraz redukcja strat występujących,
 • Zwiększenie skuteczności codziennych zadań i czynności wykonywanych,

Jakie korzyści dla uczestników daje szkolenie VSM

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu narzędzi lean do analizy i optymalizacji procesów produkcyjnych pod względem ilościowym ( wyniki produkcji) oraz jakościowym (wartości dodane w procesie). Dodatkowo słuchacze zdobędą doświadczenie w definicji oraz rozdzieleniu czynności na VA (Value Added) oraz NVA (Non Value Added). Na tej podstawie możliwa będzie dla uczestników analiza czynności oraz przydział do grupy 7 typów marnotrawstwa występującego w procesie oraz definicja ilościowa możliwości zastąpienia marnotrawstwa wartością dodaną.

Inne korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Definicja podziału czynności na wartość dodaną i mudę ( marnotrawstwo),
 • Analiza 7 typów marnotrawstwa w realnym procesie biznesowym,
 • Rozwinięcie kompetencji o: optymalizację organizacji i wykonania produkcji z punktu widzenia całości przedsiębiorstwa, redukcji kosztów oraz czasu wytwarzania, sposobach wypełnienia zamówienia klienta.
 • Rozwój kompetencji osób zajmujących się organizacją produkcji, poprawa elastyczności firmy, optymalizacja zajmowanej powierzchni, redukcja czasu wytwarzania
 • Umiejętność analizy i skracania czasu wytwarzania (lead time) oraz zmniejszenie zajmowanej powierzchni, redukcja zapasów i wzrost efektywności,
 • Umiejętność poprawy elastyczności procesów oraz dostosowania do tempa zmian występujących na rynku.

Adresaci szkolenia VSM

 • Kierownicy działów produkcji, logistyki, magazynów
 • Średni i wyższy szczebel zarządzający
 • Technolodzy, planiści, logistycy. organizacja produkcji
 • Zespół ds. optymalizacji procesów lean
 • Średni i niższy szczebel zarządzania

Opis metodyki szkolenia VSM

 • Metodologia VSM – cz.1 Mapa Stanu Obecnego
 • Metodologia VSM – cz.2 Mapa Stanu Przyszłego
 • Definicja planu wdrożenia zmian – Plan Akcji
 • Rozpoczęcie procesu wdrożenia zmian

Zapewniamy

 • Salę szkoleniową
 • Dużą ilość Case Study
 • Profesjonalną dokumentację szkoleniową
 • Doświadczonych wykładowców

Koszt

Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 1500 PLN/ grupa do 10 osób/dzień.

Kontakt

 + 48 500332633

 szkolenia_bdc@lean-management.pl