Przejdź do treści

Metodologia TWI

  • przez

W czasach obecnych firmy produkcyjne – poza trudnościami dotyczącymi wykonywania codziennych obowiązków muszą zmierzyć się z jeszcze jednym wyzwaniem jakim jest rotacja pracowników. Okres wysokiego bezrobocia jest już przeszłością i dzisiaj trudności jakie można spotkać w przedsiębiorstwach to brak odpowiednio wyszkolonej kadry będącej filarem i zapleczem wykonywania codziennych zadań. Niektóre z firm próbują rozwiązywać te zagadnienia poprzez wykorzystanie zagranicznych zasobów (np. ze wschodu), niemniej posiada ono swoje ograniczenie jakim jest duża rotacyjność i zmienność pracowników.

Taka sytuacja powoduje brak możliwości pełnego wyszkolenia pracownika na danym stanowisku, gdyż okres dochodzenia do pełnej produktywności wynosi od 3 do 9 miesięcy w zależności od branży i stopnia skomplikowania zadań.

Zdarzają się przypadki pracowników, którzy po rozpoczęciu pracy porzucają ją po okresie np. 2 miesięcy, co oznacza, że nie zdążyli nabyć pełnej produktywności, a firma poniosła koszty z tym związane. Z pomocą może przyjść metodologia skracająca czas krzywej uczenia się pracownika z 6/9 miesięcy do kilku tygodni.

Została ona opracowana w Stanach Zjednoczonych w 1940 r. prze rząd jako projekt mający podnieść efektywność szkoleń w przemyśle. Była to reakcja na przyłączenie się USA do II wojny światowej po upadku Francji.

Działania programu miały na celu włączenie do pracy w przemyśle osób nie mających doświadczenia w produkcji (kobiety, mężczyźni w wieku niepoborowym, pracownicy administracji). Z 600 firm produkcyjnych, które brały udział w programie TWI podczas II wojny światowej.

  • 100% uczestniczących firm skróciło czas szkolenia nowych pracowników o 25%,
  • 86% firm zwiększyło wydajność o 25%,
  • 88% firm zredukowało pracochłonność na produkt o 25%,
  • 55% firm zredukowało braki o ponad 20%,
  • 100% firm zredukowało reklamacje o ponad 20%.

W latach 1942 -1944 program TWI przyniósł wzrost produktywności w firmie Boeing o 40%.

Obecnie brak odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników w firmach produkcyjnych zmusza je do poszukiwań niestandardowych rozwiązań. Wspomniana metodologia przychodzi z pomocą poprzez skrócenie czasu dostosowania pracownika do nowego środowiska pracy. W zakres działań TWI wchodzą szkolenia (on the job) dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych, jak również przygotowanie trenerów do samodzielnego przekazywania wiedzy.

Podejście TWI to bardzo praktyczna metoda zwiększająca umiejętności i biegłość wykonywania zadań poprzez tzw. learning by doing (nauka przez praktykę). Zgodnie z doświadczeniem szkolenie poprzez wykłady oraz pokazanie rozwiązań jest niewystarczające. Większe korzyści przynosi umożliwienie pracownikowi samodzielnego wykonywania zadań pod okiem doświadczonego trenera.

Odpowiednio wykorzystana metoda TWI przynosi firmie korzyści takie jak:

  • skrócenie czasu uczenia pracownika (krzywa nauczania)
  • wzrost jakości produktów
  • zwiększenie bezpieczeństwa
  • poprawa relacji między pracownikami

Założeniem metody jest maksyma: ”Jeśli uczeń nie umie, nauczyciel go nie nauczył”. Zapraszamy na szkolenie dla trenerów oraz warsztaty wdrożeniowe (on the job) na liniach produkcyjnych.

Szkolenia TWI