Przejdź do treści

Szkolenie z normy IATF 16949:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

 • przez

Temat: IATF 16949:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

Czas trwania:   3 dni

14 września 2018 – do tego dnia wszystkie firmy posiadające System Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym według normy ISO/TS 16949 muszą dokonać przejścia na nową wersje normy – IATF 16949:2016.
1 października 2017 – po tym dniu wszystkie audyty (wstępne, nadzorcze, recertyfikacyjne) będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami nowej normy IATF 16949:2016

Program szkolenia:

 • Teoretyczne oraz praktyczne omówienie i przeprowadzenie warsztatu na obszarze produkcji wg. standardu IATF 16949:2016
 • Omówienie i porównanie oraz określenie różnic miedzy ISO/TS 16949:2009 a IATF 16949:206
 • Dyskusja na temat wpływu nowej normy Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 na zmiany w podejściu jakościowym w branży motoryzacyjnej

Wartość dodana

 • Wiedza oraz wymagania na temat nowego standardu
 • Sklasyfikowanie obszarów wymagających dopasowania do nowych bardziej restrykcyjnych wymogów
 • Przegląd i analiza dokumentacji jakościowej, technicznej.
 • Działania bezpośrednio na hali produkcyjnej – zapoznanie pracowników produkcyjnych z nowym podejściem procesowym
 Adresaci szkolenia
 • Firmy związane z branżą motoryzacyjną
 • Pracownicy działu Zarządzania Jakością (Pełnomocnik ds. Jakości, Inżynierowie Jakości)
 • Osoby średniego – Leader Produkcji i wyższego szczebla zarządzania – Kierownik Produkcji

ISO/TS 16949 do IATF 16949:2016

Opis metodyki
 • Część teoretyczna – nowe wymagania, przegląd obecnej dokumentacji.
 • Część warsztatowa – sposób implementacji nowych wymagań zarówno w dokumentacji jak i na produkcji.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowymi wymaganiami standardu IATF 16949:2016.
Będą w stanie ocenić jakie konieczne zmiany należy przeprowadzić w dokumentacji oraz wdrożyć w procesie produkcyjnym by spełnić wymagania i uzyskać certyfikat jakości nowej normy.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Wzrost świadomości w zakresie nowych bardziej rygorystycznych wymagań Klienta w branży Automotiv
 • Orientacja w kierunku ciągłego doskonalenia sposobu spełnienia wizerunku odpowiedzialnego dostawcy
 • Poznanie nowych wymagań i sposobów ich implementacji np. uzasadnienie decyzji oraz działań przy wdrażaniu IATF poprzez metodologię Lean Manufacturing
 • Przygotowanie do spełnienia niezbędnych wymagań aby uzyskać jakość produktu poświadczoną certyfikatem IATF 16949:2016

Koszt:

Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 1500 PLN/ grupa do 10 osób/dzień.

Kontakt:

Tel. + 48 500332633

email: szkolenia_bdc@lean-management.pl

[si-contact-form form=’1′]