Przejdź do treści

Sprawdź, jak dobrze wybrać dostawcę uslug remontowych!

 • przez

Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług firm remontowych. Dotyczy to głównie usług związanych z przeglądem maszyn, bieżących napraw i remontów. Jak powinieneś oceniać taką firmę? Co warto wziąć pod uwagę?

Czy Twoja firma korzysta z usług firmy specjalizującej się w usługach z zakresu utrzymania ruchu?
Zastanawiasz się, czy ta usługa ma wpływ na jakość wyrobu? Oczywiście! Przecież zarówno jakość, jak i ilość wyprodukowanego wyrobu zależy w dużym stopniu od stanu technicznego maszyn. W jaki sposób masz osiągnąć zakładane wydajności, jeżeli stale masz problem z uruchomieniem maszyny po remoncie? W jaki sposób wyprodukować odpowiednią ilość produktu, jeżeli przestoje maszyn zabierają Ci 1/4 cennego czasu? Jeśli Twój dostawca usług nie zabezpiecza właściwej dostępności i jakości pracy maszyny – Twoja produkcja ma kłopot z realizacją zamówień na czas. Zatem sam widzisz, jak ważny jest dobór dostawców usług z zakresu utrzymania ruchu (UR). Korzystasz z usług zewnętrznych. Czy okresowo je oceniasz? Co bierzesz pod uwagę w tej ocenie?
Ustal odpowiednie kryteria wyboru! Oto przykładowe kryteria, które musisz wziąć pod uwagę przy ocenie i wyborze dostawców usług UR:

 1. Czy używali odpowiedniego wyposażenia do naprawy urządzeń?
 2. Czy wykazali się odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem?
 3. Czy zapewnili wymaganą jakość napraw?
 4. Czy wykazali się inicjatywą w przypadku powstania problemu w czasie naprawy?
 5. Czy komunikacja z firmą remontową była adekwatna do potrzeb?
 6. Czy w czasie pracy przestrzegali zasad BHP i organizacji pracy wymaganej na terenie Twojego zakładu?
 7. Czy prace wykonali terminowo?

Określ skalę punktacji!
Teraz możesz określić skalę punktacji, która stanowi ocenę poszczególnych kryteriów. Możesz przyjąć od 1 do 5, jak w szkole (lub od 1 do 10, jeżeli chcesz bardziej zróżnicować oceny):

 • 5 pkt – bardzo dobra
 • 4 pkt – dobra
 • 3 pkt – dostateczna
 • 2 pkt – akceptowalna
 • 1 pkt – nieakceptowalna

Możesz również zróżnicować skalę punktacji dla poszczególnych kryteriów, jeżeli któreś z nich uznasz za ważniejsze. Przyjmijmy, jak w naszym przykładzie, że mamy 7 kryteriów, każdy w skali 5-punktowej. Zatem maksymalnie dostawca może dostać 35 punktów.

Wyznacz poziomy akceptowalności dostawcy!
Teraz ustal poziomy akceptowalności dostawcy. Możesz na przykład przyjąć często stosowane 3 poziomy:

 • Dostawca bardzo dobry – 35-29 pkt,
 • Dostawca zgodny z oczekiwaniami – 28-20 pkt,
 • Dostawca nieakceptowalny – mniej niż 20 pkt.

O czym jeszcze powinieneś pamiętać?
Czy możesz sobie pozwolić, aby którekolwiek z kryteriów dostało 1 punkt, czyli było nieakceptowane? Na pewno nie. Zatem określ minimalne wymagania dla poszczególnych kryteriów. Teraz dopiero możesz wyznaczyć, kto i kiedy powinien oceniać dostawców firm remontowych:

 • Określ, jakie zapisy powinny powstać i kto oraz jak długo ma je przechowywać.
 • Nie zapomnij ustalić, kto odpowiada za komunikację z firmą remontową oraz kto jest odpowiedzialny za monitorowanie i odbiór prac.

Aplikacja webowa – Prewencyjne Utrzymanie Ruchu

tpm prewencyjne utrzymanie ruchu

Więcej szczegółów o aplikacji „Prewencyjne Utrzymanie Ruchu”