Przejdź do treści

features

Sprawdź nasze referencje

SISTEMA POLAND

I am pleased to recommend Arkadiusz Cieślik as Lean Manufacturing consultant. I have been working with him during projects executed in our company regarding:
1. Reorganization of battery sequence area.
2. Training Value Stream Mapping methodology.
3. 5S and stock space occupation area improvement.
As a manager of people involved in all of these projects, I am pleased to write that Arkadiusz Cieślik representing Consulman PI Sp. z o.o. Company has proved himself as an reliable team worker and leader showing training and consulting services with proper level of professional approach. He brought a lot of knowledge, fresh look and improvement ideas to our daily processes.

Consulman

As a president of the ConuslmanPl Sp.z o.o. company, I am pleased to write a referrence letter for Arkadiusz Cieślik and BDC — Business Development Company. Arkadiusz Cieślik was working with me since 2006 at the beginning as indepedent Lean Manufacturing consultant and since 2013 as BDC Business Development Consulting company till December 2014. During this time he was responsilbe for Lean Manufacturing project implementations. Since 2013 the BDC company was also responsible for marketing and new customers researching.
Arkadiusz Cieślik has proved himself as an excellent team worker and leader showing ability to meet the deadline without compromising with the quality of work.

Partner Serwis

W czerwcu 2017 roku zostały zorganizowane warsztaty dla pracowników Partner Serwis w temacie „Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem wg metodologii LEAN”. Uczestnikami szkolenia byli wytypowani pracownicy Kadry Kierowniczej oraz Inżynieryjnej z CZP i CSD, łącznie 9 osób. Szkolenie odbyło się w Dąbrowie Górniczej. Szkolenie zostało przeprowadzone, jako drugi etap wdrożenia filozofii LEAN w Partner Serwis – po szkoleniu z zarządzania zmianą, które miało miejsce w 1 kwartale tego roku. Celem warsztatów było przygotowanie pracowników i nakierowanie ich świadomości na zmiany związane z wdrażaniem filozofii Lean w Partner Serwis, poprzez nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu podstawowych narzędzi Lean a także uświadomienie
ważności angażowania wszystkich pracowników do ciągłego doskonalenia.

Mylan

Z przyjemnością polecam współpracę z firmą BDC – Business Development Consulting a w szczególności polecam szkolenia prowadzone przez Pana Arkadiusza Cieślika.
Nasza organizacja dwukrotnie korzystała z usług szkoleniowych dostarczanych przez BDC: W Listopadzie 2017 roku było to szkolenie z planowania produkcji, w Styczniu 2018 Pan Arkadiusz Cieślik dostarczył szkolenie z MS Projekt.
Pan Arkadiusz Cieślik posiada duże doświadczenie w praktycznym planowaniu produkcji oraz w optymalizacji procesów produkcyjnych.
To co odróżnia szkolenia dostarczane przez Pana Arkadiusza, od innych tego typu szkoleń dostępnych na rynku, to bezpośrednie zaangażowanie Pana Arkadiusza w procesy
wewnętrzne klienta.
W trakcie szkoleń oraz Pan Arkadiusz staje się członkiem zespołu starającym się jak najlepiej zrozumieć potrzeby klienta i koncentruje się na rozwiązywaniu problemów.

Check out this cool parallax scrolling effect. Plus, you can change the background image.


Button

Use these ribbons to display calls to action mid-page.


View article

get in touch

Big and mobile-optimized contact form integrated. All fields are customizable.