Przejdź do treści

ISO 17025:2018 – międzynarodowy standard laboratoriów

  • przez

ISO 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących to norma, która określa wymogi działań dla laboratoriów by były one kompetentne, bezstronne i spójne.

Historia i charakterystyka normy ISO 17025:2018

Pierwszy raz została opublikowana w 1999 roku. Jej celem było opracowanie międzynarodowych wymogów technicznych i zarządzania jakością dla prawidłowego funkcjonowania laboratoriów. Reguluje wymagania techniczne i te, dotyczące zarządzania. Do wymogów technicznych należą między innymi: wyposażenie laboratorium, metody i jakość badań i wzorcowań, warunki lokalowe i środowiskowe, kwestie personalne. Wymogi, dotyczące zarządzania zawierają zaś: dokumentację placówki, dokonywanie zakupów, przeprowadzanie audytów oraz działań korygujących i zapobiegawczych, współpracę z podwykonawcami, obsługę klientów i inne. Międzynarodowy zasięg norm ISO ułatwia kontakt z innymi placówkami laboratoryjnymi, również zagranicznymi. Sprzyja to współpracy i wspólnej wymianie doświadczeń.

ISO 17025:2018 – co się zmieniło i kto powinien być zainteresowany wdrożeniem normy?

W zaktualizowanej normie ISO 17025 wprowadzono kilka istotnych zmian. Oto kilka z nich: działania zapobiegawcze zastąpiła rzetelna ocena ryzyka przez daną organizację, większą wagę przywiązuje się do tak zwanego podejścia procesowego – określenia poszczególnych procesów, monitorowania ich i doskonalenia, zmianom zostało poddane nadzorowanie danych czy kwestia odpowiedzialności. Komu powinno zależeć na wdrożeniu zaktualizowanej normy ISO 17025? Będzie ona przydatna we wszystkich ośrodkach wykonujących badania i wzorcowania, laboratoriach uniwersyteckich, organach kontroli, laboratoriach medycznych i wielu innych. Powinny starać się uzyskać te normę wszystkie organizacje, którym zależy na wiarygodnym, prawidłowym, kompetentnym, uczciwym i rzetelnym otrzymywaniu i przekazywaniu wyników badań. Potwierdzają one tym samym, że są prawidłowo wyposażone techniczne,a przekazywane przez nie wyniki są wiarygodne.

Jak skutecznie wdrożyć zaktualizowaną normę?

Żeby wdrożyć normę ISO 17025:2018 należy:

  • odbyć szkolenie, które przybliży nowe wymagania i zmiany (można się z tym także zapoznać samodzielnie),
  • wykonać przegląd dokumentacji czyli tak zwany audyt zerowy oraz przegląd zarządzania,
  • wprowadzić konieczne zmiany i wykonać audyt wewnętrzny,
  • poinformować Państwowe Centrum Akredytacji o chęci wdrożenia zaktualizowanej normy.

Żeby cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie warto powierzyć go profesjonalnej firmie consultingowej. Jedną z nich jest Pakuła Consulting. Zapewnia ona przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, przeprowadzenie audytu zerowego, opracowanie dokumentacji i określenie struktury organizacji, weryfikację wniosku do PCA i wsparcie w procesie akredytacji. Nieocenionym atutem jest nielimitowany dostęp do konsultacji telefonicznych i mailowych z doświadczonymi i zaangażowanymi ekspertami. Staranie organizacji o wdrażanie poszczególnych norm ISO powoduje wzrost zaufania klientów i konkurencyjności na rynku.