Zarządzanie Talentami

Zarządzanie Talentami

Identyfikacja, rozwijanie i utrzymywanie wartościowych pracowników w firmie jest kluczowym zadaniem działów personalnych w każdym momencie – zarówno w czasach dekoniunktury, jak i dobrobytu. Procesy zarządzania talentami w organizacjach zyskują więc z każdym rokiem na znaczeniu i są coraz częstszą praktyką. Firma HRM partners S.A. w okresie październik-listopad 2010 r. przeprowadziła badanie „Praktyki Zarządzania Talentami Read more about Zarządzanie Talentami[…]

Follow us on Facebook!