Przejdź do treści

Usprawnij proces kompletowania zamówień!

 • przez

Realizacja zamówienia to centralny proces w przedsiębiorstwie, dlatego trzeba patrzeć na niego kompleksowo. Nie skupiaj się na usprawnianiu poszczególnych operacji, optymalizuj cały strumień wartości. Przyspieszenie dostaw w oparciu o szybszego przewoźnika sporo kosztuje i nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Udoskonalenie procesu wysyłki prowadzi do tego samego celu, a jest tańsze i możesz je realizować stopniowo.

Koszty logistyczne stanowią od 10 do 40% ceny wyrobu. Zmniejszenie ich wyraźnie zwiększa zyski przedsiębiorstwa. Co więc zrobić, aby przygotowanie wysyłki zamówień przebiegało szybko, tanio i bez pomyłek?

Usprawniając proces przygotowania wysyłki:

 • Skrócisz czas dostawy,
 • Obniżysz koszty logistyczne,
 • Ograniczysz pomyłki w zamówieniach,
 • Zmniejszysz liczbę reklamacji,
 • Przyczynisz się do wzrostu satysfakcji klientów.

Procedura przygotowania wysyłki towarów

Procedura najczęściej stosowana przez firmy przy przygotowaniu wysyłki zamówienia wygląda następująco:

Etap. 1. Dział obsługi klienta przyjmuje zamówienie i wpisuje je do systemu.
Etap. 2. Kierownik magazynu drukuje zamówienia i sortuje je po dacie wysyłki.
Etap. 3. Magazynier pobiera zamówienia i zawozi wypunktowany w nich towar na miejsce kompletacji.
Etap. 4. Następnie towar jest zabezpieczany i oznaczany symbolem zamówienia.
Etap. 5. Kontroler sprawdza zgodność zamówienia z przygotowanym do załadunku towarem.
Etap. 6. Po akceptacji kompletności wysyłki kierownik magazynu przygotowuje dokumenty wysyłkowe. W międzyczasie dział obsługi klienta wystawia fakturę.
Etap. 7. Załadunek.
Etap. 8. Dostawa do klienta i weryfikacja jej zgodności z wcześniejszym zamówieniem.

Aby usprawnić proces przygotowywania wysyłki, powinieneś zacząć od diagnozy sytuacji. Przyjrzyj się głównym operacjom podczas realizacji zamówień klientów. Zastanów się, w których miejscach tego procesu występują problemy, ograniczenia. To indywidualna sprawa każdego przedsiębiorstwa.

Oto 9 kroków udoskonalania procesu kompletowania wysyłek:

 1. Krok – Popraw układ rozmieszczenia towarów w magazynie zgodnie z analizą ABC i zasadą FIFO. Asortyment szybkorotujący powinien być jak najbliżej miejsca kompletacji w zasięgu rąk pracownika, tak aby pobranie go następowało szybko, sprawnie, w miarę możliwości bez korzystania ze specjalnego sprzętu np. wózka widłowego czy drabiny.
 2. Krok – Opisz towar.
 3. Krok – Na mapach magazynu zaznacz miejsca składowania różnych asortymentów.
 4. Krok – Zaadresuj miejsca, w które odstawiany jest towar (oznaczenia położenia w pionie i w poziomie).
 5. Krok – Zaplanuj równomierne obciążenie pracą osób kompletujących wysyłki. Wyznacz maksymalną liczbę zamówień, którą może skompletować Twój pracownik w ciągu określonego czasu, np. 1 godziny.
 6. Krok – Sprawdź, jakie marszruty kompletowania będą najszybsze.
 7. Krok – Ustal standardy pracy dla pracowników przygotowujących wysyłki.
 8. Krok – Stwórz odpowiednią dokumentację.
 9. Krok – Dostosuj układ hali produkcyjnej oraz sam proces zarządzania produkcją, tak aby zamówienie mogło być szybko zrealizowane bez utrzymywania zapasu w magazynie.