Przejdź do treści

Lider zespołu produkcyjnego

 • przez

Liczba podległych Ci pracowników stale się zwiększa, zadań wciąż przybywa, a Ty masz tylko 24 godziny na dobę, aby zdążyć z ich realizacją? Na zatrudnienie zastępcy na razie nie masz co liczyć, ale… możesz oddelegować wybrane zadania zaufanemu pracownikowi – liderowi zespołu produkcyjnego (Team Lider).

Głównym zadaniem takiej osoby byłoby dbanie o prawidłową realizację zadań wynikających z celów postawionych jej strumieniowi wartości. Szybko przekonasz się, jak bardzo funkcja lidera ułatwi Twoją pracę! Lider to funkcja, która wynika z najistotniejszych potrzeb samej organizacji procesów w Twoim przedsiębiorstwie. Jeśli więc chcesz sprawniej kierować produkcją i mieć więcej czasu na zajęcie się najważniejszymi zadaniami, wyznacz liderów i korzystaj z ich pomocy.

Zadania lidera

Twój lider mógłby:

 • utrzymywać obszar, tzn. zespół podległych mu ludzi i maszyny, w stanie zapewniającym dostawy na czas, wymaganą jakość (produktu i informacji), minimalny koszt,
 • poszukiwać możliwości usprawnień w podległym obszarze oraz diagnozować powstałe problemy,
 • utrzymywać i rozwijać techniki stosowane w obszarze, np. narzędzia Lean: 5S, OPF, Kaizen, Kanban, TPM,
 • motywować pracowników wewnątrz obszaru i planować ich rozwój.

Wybrany pracownik wspierałby członków swojego zespołu, służył im radą i motywował do lepszej realizacji powierzonych im zadań i zgłaszania pomysłów usprawnień. To jemu w pierwszej kolejności pracownicy zgłaszaliby problemy zidentyfikowane na stanowiskach roboczych. I to on samodzielnie zajmowałby się rozwiązywaniem tych zagadnień lub wspólnie z zespołem wypracowywałby działania doskonalące.

Team Lider to również kanał komunikacyjny pomiędzy Tobą a operatorami i ewentualnie – jeśli nadasz mu takie uprawnienia – pracownikami innych działów. Jeśli zależy Ci na zaangażowaniu operatorów w proces usprawnień i zmian, musisz zapewnić właściwy przepływ informacji od i do pracowników.

Wybór lidera zespołu

Liderem zespołu najczęściej zostaje pracownik produkcji, który ma kilkuletni staż pracy w danym obszarze procesu wytwórczego. Bardzo ważne jest tu doświadczenie – wybrana przez Ciebie osoba powinna znać warunki pracy na maszynach/stanowiskach, które odtąd mają jej podlegać.

Rozpoznanie lidera

Dobrym kandydatem na lidera zespołu produkcyjnego będzie pracownik energiczny, który wykazywał największe zaangażowanie podczas realizowanych projektów usprawnień, potrafi porozumieć się z pracownikami, a ci go szanują i ufają mu.

Wybrana przez Ciebie osoba musi mieć dobry kontakt ze swoimi kolegami z pracy i być przez nich szanowana. Powinna też dobrze identyfikować procesy realizowane w firmie. Dzięki temu łatwiej przejmie obowiązki lidera. Oceniając, czy dany pracownik jest odpowiednim kandydatem na lidera zespołu, rozważ następujące elementy:

 • kilkuletni staż,
 • cechy przywódcze (asertywność),
 • poczucie własnej wartości,
 • proaktywność,
 • samodzielność,
 • pozytywne myślenie,
 • umiejętność tworzenia wizji,
 • zdolność i wolę ciągłego uczenia się,
 • intuicję,
 • posiadanie zaufania członków zespołu,
 • poważanie członków zespołu,
 • umiejętność motywowania pracowników,
 • bycie nieformalnym przywódcą grupy.