Przejdź do treści

Jak motywować pracowników?

  • przez

Przełożony bez odpowiednio zmotywowanych pracowników jest szefem tylko połowicznie. Kierowanie pracownikami to nie proste wydawanie poleceń. Więcej osiągniesz jeśli opracujesz dla nich odpowiedni system motywacji.

Często pracownik działu realizuje swoje zadania w pojedynkę. A ten, kto pracuje samodzielnie, odczuwa zazwyczaj większą potrzebę kontaktów z innymi pracownikami firmy oraz z kierownictwem. Jeśli jesteś menedżerem ds. logistyki i zarządzasz samodzielnymi pracownikami, postaraj się stworzyć możliwość częstych, bezpośrednich spotkań, łagodzić fluktuacje, służyć wsparciem i radą. To Ty swoją postawą i zaangażowaniem motywujesz swoich pracowników do wydajniejszej i lepszej pracy.

Skuteczne motywowanie pracowników działu logistyki

Oto 10 skutecznych sposobów motywowania pracowników do bardziej efektywnej pracy:

SPOSÓB REALIZACJA
1. Zacieśnij więzy Pamiętaj, że pracownik nie chce być traktowany wyłącznie jako siła robocza. Nawiązanie nici porozumienia zobowiązuje do pracy oraz większego zaufania m.in. w przypadku trudności z realizacją zadań.
2. Okaż zaufanie Pracownikowi winien jesteś pewną dozę zaufania. Zachowaj jednak umiar. Zaufanie wzrasta, jeśli pracownik w pełni na nie zasługuje poprzez swoje osiągnięcia, wytrwałość itp. Staraj się jednak utrzymać nad podwładnym kontrolę.
3. Bądź uczynny Twoja uczynność będzie motywować do pracy innych. Lecz i tu zachowaj umiar. Pamiętaj, że z punktu widzenia Twojego podwładnego pomoc okazana przez zwierzchnika bardziej motywuje do pracy niż pomoc innego pracownika.
4. Uszanuj godność osobistą pracownika Szacunek i poszanowanie godności może być wyrażane m. in, poprzez: grzeczność, uprzejmy ton, pytanie o zdanie, opanowanie, pytania zamiast wyrzutów.
5. Wyznaczaj jasne cele Twoim zadaniem jako managera jest wyznaczanie jasnych celów. Pamiętaj, że często brak realizacji zadania przez pracownika lub jego niewłaściwe wykonanie nie wynika z braku wiedzy czy doświadczenia, ale braku celowości danego zadania. Pamiętaj, że cele przede wszystkim muszą być realne, możliwe do osiągnięcia przez twoich pracowników.
6. Pokazuj wspólnotę interesów Nowe projekty i propozycje służą nie tylko firmie, ale również pracownikom. Jeśli firmie się nie wiedzie, sytuacja pracownika też ulega pogorszeniu. Niby to dość oczywista prawda, ale pracownicy nie zawsze są jej świadomi.
7. Udzielaj swoim pracownikom prawidłowej informacji zwrotnej Zwracaj uwagę na mocne strony Twoich pracowników. Jeśli dobrze realizują swoje zadania, mów im o tym. W ten sposób wzmacniasz w nich poczucie pewności siebie, zaskarbiasz sobie ich sympatię, a jednocześnie motywujesz ich do większego wysiłku.Wytykając pracownikowi błędy, nie osiągniesz zamierzonego efektu. Udzielaj konstruktywnej informacji zwrotnej wykorzystując tzw. „kanapkę krytyki”. W pierwszej kolejności: udziel informacji pozytywnej na temat mocnych stron pracownika, w drugiej kolejności przejdź do informacji negatywnej, w której odwołaj się do tego co zrobił źle na konkretnym przykładzie, przedstaw pracownikowi swoje oczekiwania, dokładnie je sprecyzuj i upewnij się, że pracownik dobrze Cię zrozumiał, zakończ rozmowę informacją pozytywną.
8. Zapewnij pracownikom swobodę działania Samodzielność często inspiruje pracowników do większej przedsiębiorczości w firmie. Rozszerzaj więc stopniowo ich zakres obowiązków i powierzaj coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Na pewno znajdziesz wśród swoich pracowników wiele kreatywnych i pomysłowych osób.

Korzystaj z doświadczenia i umiejętności Twoich pracowników. Możesz zapytać ich o zdanie, zaprosić na spotkanie, by wspólnie podjąć istotną decyzję. Dzięki temu Twoi pracownicy zyskają szersze spojrzenie na funkcjonowanie firmy. Poczują się też bardziej docenieni. Pamiętaj, że ambitnym pracownikom nie wystarczy dobra płaca. Możliwość awansu, ambitniejsze zadania,, większa odpowiedzialność umożliwiają im pełen rozwój. Jednak nie każdy fachowiec będzie dobrym szefem. Oceń w porę przygotowanie pracownika do sprawowania określonych funkcji np. poprzez badanie kwalifikacji.

9. Twórz ścieżki kariery pracowników Ustal plan rozwoju dla swoich pracowników. W tym celu wykorzystaj matrycę kompetencji, w której dokładnie określ jakiej wiedzy i umiejętności wymagasz od swoich pracowników. Dokonaj oceny swoich pracowników przy użyciu metody 360 stopni tzn.: pozwól by pracownicy ocenili najpierw siebie samych, następnie poproś o ocenę osoby współpracujące, na koniec sam oceń swoich pracowników. Na bazie ocen, celów i oczekiwań zaplanuj ścieżki rozwoju. Do monitorowania postępów potrzebny Ci będzie system ocen – jasny i czytelny dla Twoich pracowników. Do stworzenia systemu ocen poproś o wsparcie dział personalny Twojej firmy.Okresowy bilans dokonań i przejrzystość ocen pracowników będą dobrym bodźcem do osiągania lepszych rezultatów. Twoi ludzie, wiedząc, co już osiągnęli i co jest jeszcze do zrobienia, poczują się pewniej.
10. Informuj Nie ma nic gorszego jak brak informacji. Pracownik niedoinformowany, to pracownik żyjący w niepewności. W efekcie, wcześniej czy później pojawią się plotki, niedopowiedzenia, tworząc w pracy niezdrową atmosferę. Unikaj tego! Informacja służbowa ucina wszelkie niejasności i dwuznaczniki. Organizuj spotkania, raz w tygodniu ok.1h podczas, których przedstawiaj wszystkie ważne informacje dotyczące Twojego działu. To jest też czas gdzie pracownicy sami mogą podzielić się swoimi problemami, tym nad czym aktualnie pracują i ewentualnie jakich potrzebują informacji, wskazówek od Ciebie i współpracowników.