Przejdź do treści

Co możesz zyskać dzięki wprowadzeniu Butterfly’a?

 • przez

Tylko produkcja przebiegająca w sposób płynny i nieprzerwany pozwala osiągnąć oczekiwaną wydajność. Jednak w praktyce pracę operatorów często przerywają dodatkowe czynności niedodające wartości wyrobowi finalnemu, ale niezbędne z punktu widzenia procesu, np. transport materiałów i półwyrobów.

Jeśli chcesz, aby operatorzy w dziale produkcji Twojej firmy koncentrowali się w 100% na zadaniach podstawowych, powołaj osobę, która przejmie od operatorów wszystkie dodatkowe czynności, zwłaszcza zasilanie stanowisk w materiały.
Tą osobą może być Butterfly.

Pracownik zwany Butterfly’em odpowiada za:

 • odbiór pustych pojemników,
 • zasilanie stanowisk w materiał,
 • odbiór półwyrobów (przekazanie ich do kolejnej operacji),
 • zasilanie stanowisk w narzędzia,
 • zewnętrzne czynności przezbrojenia.

Dzięki wprowadzeniu Butterfly’a:

 1. Nadasz stały rytmu pracy stanowiskom roboczym.
 2. Twoi operatorzy nie będą musieli opuszczać miejsca pracy w poszukiwaniu części lub narzędzi.
 3. Uwidocznisz wszelkie opóźnienia i przyspieszenia w procesie.
 4. W efekcie znacznie skrócisz czas realizacji zlecenia.
 5. Jeśli produkujesz na bazie systemu Kanban, uprościsz go.

Jak zorganizować pracę „motyla”?

 1. Wyznacz trasę Butterfly’a (wraz z przystankami).
 2. Oblicz pracochłonność realizowanych przez niego zadań.
 3. Określ częstotliwość kursów Butterfly’a.

Trasa, którą przyjmuje Butterfly, to MILK RUN. Zawsze ma ustaloną trasę, wyznaczone przystanki. Pracownik pokonuje ją zawsze z zaplanowaną częstotliwością.

ROZWIĄZANIE 1. Butterfly odbiera ze stanowisk puste pojemniki, udaje się do magazynu i przywozi napełnione, dokładnie tak samo jak mleczarz pobierający zawsze o tej samej porze puste i dostarczający pełne butelki z mlekiem.

ROZWIĄZANIE 2. Butterfly może również przemieszczać się między stanowiskami z wózkiem zaopatrzonym w zapas materiałów, części i narzędzia potrzebne operatorom. W tym przypadku „motyl” odpowiada za uzupełnianie do określonego maksymalnego poziomu pobranych wcześniej przez operatora detali. Czyli po prostu „dopycha” opróżnianie pojemniki w wyznaczonym czasie i z określoną częstotliwością. Musi pamiętać przy tym o zachowaniu zasady FIFO (First In First Out).
Jednak powyższe rozwiązanie możesz zastosować tylko w przypadku materiałów o małym rozmiarze i/lub zużywanych w niewielkich ilościach.

Oczywiście oba rozwiązania można łączyć.

Jak określić pracochłonność zadań Butterfly’a?

Pracochłonność [s] = Maksymalna długość trasy [m]/ Prędkość środka transportu + Dostarczenie palety [s] + Odebranie palety [s]
Pracochłonność na zmianę [s] = Pracochłonność [s] x Liczba tras na zmianę

Tab. 1. Wybrane standardowe czasy pomocne podczas projektowania

Lp. Czynność Wartość
MATERIAŁY/PÓŁWYROBY
1. Dostarczenie/odebranie pojemnika (zawiera dostawę, pobranie pojemnika, podejście do regału, zebranie sygnałów ssących oraz umieszczenie pojemnika na regale) ok. 7 [s]
2. 1 krok = 0,75 m 0,6 [s]
3. Napełnienie 1 pojemnika (zależy od ilości w pojemniku oraz gabarytów detali). Pamiętaj o liczbie pojemników!!! ok. 18 [s]
4. Prędkość wózka 1 [m/s]
5. Prędkość ciągnika 1,098 [m/s]
6. Czas wsiadania do ciągnika 3,9 [s]

Przy określaniu częstotliwości kursów Butterfly’a możesz przyjąć, że operator powinien mieć na swoim stanowisku taką ilość materiału, aby wystarczyła mu na 2 godziny pracy.