Przejdź do treści

QCD – podstawowy wskaźnik Kaizen

  • przez

Znajomość technik Kaizen to klucz do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Głównym celem tej filozofii jest jakość. Sprowadza się do tego, by produkt czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. Kaizen to pobudzanie innowacyjności, tworzenie nowych koncepcji w technikach produkcji, kreowanie niskich kosztów produkcji, wprowadzanie ryzykownych rozwiązań, możliwość cofnięcia się, jeżeli nowe rozwiązania nie są skuteczne, podnoszenie produktywności, kontrolowanie procesu i wyrobu w jak największej ilości gniazd produkcyjnych, redukcja braków, dostawy w określonym czasie oraz systemy motywacji.

Kaizen w języku japońskim składa się z dwóch znaczeń: „kai” – zmiana i „zen” – dobry, czytaj to jako ciągłe doskonalenie i poprawa. W zrozumieniu japońskim Kaizen przyjmuje, że nasza droga życiowa, nasza praca zawodowa, nasze życie społeczne i prywatne powinno koncentrować się na wysiłku dążącym ku jego ciągłej poprawie.

QCD – Quality, Cost, Delivery to Kluczowy Wskaźnik Jakości
Kluczowe wskaźniki jakości (KPI) to miary stosowane w procesie realizacji celów organizacji. Ich rolą jest ocena i wizualizacja stanu wybranego elementu w projekcie lub procesie produkcji. Stosowanie wskaźników KPI pozwala ocenić postęp prac projektowych lub procesów produkcyjnych i pozwala podjąć ewentualną korektę, aby cel zadania został zrealizowany.

Jednym z podstawowych wskaźników zadowolenia klienta i miary oceny systemu zarządzania w technikach Kazein jest QCD (Quality, Cost, Delivery), czyli Jakość, Koszt i Łańcuch Dostaw.

Rola jakości wyrobu
Jakość wyrobu jest podstawowym celem działalności firmy. Nie jest istotne, jak atrakcyjna jest cena i krótki czas dostawy oferowany klientowi, jeżeli produkt nie będzie konkurencyjny lub serwis będzie miał dużo wyrobów do naprawy. Praktycznym credo dla kierownictwa firmy musi być jakość produktu jako najważniejsze wyzwanie. Często kierownicy produkcji i działów ekonomicznych liczą ilości, gdyż one szybko pokazują osiągane zyski lub straty firmy. Pamiętaj, że utrata zaufania do firmy i jej wyrobów powoduje daleko idące konsekwencje, co w ostatecznym rozrachunku może prowadzić do zaprzestania działalności. Odzyskanie zaufania klienta jest procesem żmudnym i długim.

Zależności
Wskaźnik zarządzania firmą QCD jest wynikiem tworzenia i zarządzania w procesie produkcji. Jest on pochodną wielu operacji, którego efektem jest wyrób końcowy, który musi być dobrze wykonany, po optymalnych kosztach produkcji oraz pełnej satysfakcji klienta. Jakość, koszt i system obsługi klienta to podstawa działania firmy.

Proces produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym to bardzo trudny i wymagający system organizacji zarządzania. Linia produkcyjna jest skomplikowanym zespołem zależności pomiędzy poprzednikiem a następnikiem. Każdy proces ma zarówno swojego dostawcę, jak i odbiorcę. Produkując wyrób w procesie A przekazujesz go do procesu B, a następnie do procesu C itd. Każdy następny proces to relacja klient – odbiorca. Odbiorca musi otrzymywać produkt o odpowiednich parametrach jakościowych. W procesie produkcyjnym wszyscy odbiorcy to klienci wewnętrzni. Na końcu procesu jest odbiorca finalny, czyli klient zewnętrzny oceniający firmę poprzez użytkowanie produktu i ocenę jego walorów jakościowych. QCD jest wskaźnikiem jakościowym zadowolenia klienta i oceny procesu wytwórczego szeroko pojętego.