Przejdź do treści

Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie

  • przez
4.5kviews

Lean Manufacturing to filozofia zarządzania prowadząca do skrócenia czasu od złożenia zamówienia do wysłania produktu dzięki eliminacji marnotrawstwa (jap. muda). Czym jest marnotrawstwo?

To wszelkie czynności w procesie nietworzące wartości dodanej dla klienta, czyli w efekcie zysku. Należą do nich nadprodukcja, nadmierne transportowanie, nieprodukowanie na czas, długotrwałe poszukiwanie narzędzi i materiałów, nadzorowanie maszyny pracującej w trybie automatycznym, powielanie informacji. Wszystkie te czynności nie przyczyniają się do powstawania zysku. Filozofia Lean proponuje konkretne narzędzia, będące antidotum na marnotrawstwo: ciągły przepływ, system Kanban, zasada 5S, TPM, Kaizen. W dzisiejszym numerze – zalety ostatniego z wymienionych rozwiązań.

Kaizen to filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wdrożenie Lean Manufacturing, bardzo często stosują Kaizen, czyli wykonują zabiegi, które mają na celu ciągłe doskonalenie.Podstawową regułą tej koncepcji jest bowiem stałe zaangażowanie oraz chęć podnoszenia jakości firmy i produktu.

10 zasad Kaizen

1. Porzuć stare zasady.
2. Myśl o sposobach, by pierwsze stało się możliwe.
3. Nie rób wyjątków!
4. Szukaj najprostszego rozwiązania, a nie najlepszego.
5. Naprawiaj błędy od ręki.
6. Używaj rozumu, a nie portfela.
7. Problemy to możliwości.
8. Zawsze powtarzaj 5 razy „dlaczego?”.
9. Szukaj pomysłów angażując innych.
10. Doskonalenie nie ma końca.

Zaangażowanie pracowników

Liczbę osób zaangażowanych w Kaizen oraz liczbę wdrożonych pomysłów pracowników możesz potraktować jako miernik. Zwiększająca się liczba pracowników zaangażowanych we wprowadzenie zmian oraz wzrost liczby przedsięwzięć realizowanych przez pracowników produkcyjnych, z pomocą przełożonych lub bez niej, jest oznaką dobrego zrozumienia Lean Manufacturing i stymuluje dalsze usprawnienia. Ocena powstaje po sprawdzeniu, ilu pracowników jest zaangażowanych w Kaizen, ile projektów realizują samodzielnie pracownicy produkcyjni oraz ile projektów powstaje przy udziale pozostałych pracowników.
Zgodnie z metodą Kaizen najskuteczniejszym sposobem dochodzenia do celu jest wykonywanie powoli drobnych kroków przez wszystkich pracowników firmy. Aby efekt został osiągnięty, zmiana musi zajść w sposobie myślenia, a tego nie zapewnisz narzucając podwładnym kolejny model reorganizacji. Twoim zadaniem w metodzie Kaizen będzie jedynie wyznaczenie pracownikom ścieżki, tak aby dalej sami mogli zgłaszać i wdrażać własne pomysły. To oni będą źródłem innowacji, dzięki którym zmniejszysz nakład pracy, czas przejścia wyrobu przez proces, niezbędną powierzchnię oraz – co bardzo ważne – koszty!

You may also like