Przejdź do treści

Dzielenie pisemne

  • przez

Dzielenie pisemne to matematyczna operacja polegająca na podzieleniu jednej liczby przez drugą przy użyciu piśmiennych symboli, aby uzyskać wynik. Jest to metoda podziału liczby na równe części, aby określić, ile razy jedna liczba mieści się w drugiej.

Podstawowe kroki dzielenia pisemnego obejmują:

  1. Rozdzielenie liczb: Umieszczenie dzielnej i dzielnika w odpowiednich kolumnach.
  2. Określenie próby dzielenia: Określenie, ile razy dzielnik mieści się w najbardziej znaczącej części dzielnej.
  3. Mnożenie i odejmowanie: Pomnożenie dzielnika przez wynik próby dzielenia i odjęcie tej wartości od odpowiedniego fragmentu dzielnej.
  4. Przesunięcie: Przesunięcie do kolejnego fragmentu dzielnej i powtórzenie kroków 2-3, aż cała liczba zostanie podzielona.
  5. Pozostałość: Ostateczna pozostałość, jeśli istnieje, jest resztą z dzielenia.

Dzielenie pisemne jest bardziej rozbudowaną metodą niż dzielenie w głowie, ale umożliwia dokładne podzielenie nawet dużych liczb. Jest to technika szczególnie przydatna w matematyce podstawowej i może być stosowana do liczb całkowitych oraz liczb dziesiętnych.

Dzielenie pisemne (w słupku) przykład klasa 4 i 5

Pobierz Dzielenie pisemne – karta pracy do wydruku pdf

Pobierz ->> dzielenie pisemne karta pracy do wydruku 1 (pdf)