Przejdź do treści

Ramy w NX CAD

  • przez

Konstrukcje ramowe mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Przy tworzeniu projektów ram najważniejsze jest poznanie długości profili wchodzących w skład ramy, kształtów zacięcia poszczególnych profili oraz sposób ich łączenia. Wszystkie te problemy rozwiązuje moduł Structure Design wchodzący w skład pakietu Siemens NX.

Szkic przestrzenny ramy w NX CAD

Konstruktor rozpoczyna pracę od wykonania szkicu, który zostanie wykorzystany do „pociągnięcia po nim” profili tworzących ramę. Możliwe jest tworzenie go z pojedynczych linii, ale można wykorzystać również narzędzie tworzące przestrzenne geometrie czteroboczne, rys 1.

Rysunek 1 Szkic przestrzenny ramy

              Możliwe oczywiście jest modyfikowanie kształtu przez dodawanie wzmocnień, np. poprzecznych. Po przygotowaniu szkicu konstruktor przechodzi do wyboru profilu. W tym celu korzysta z bogatej biblioteki, dostarczanej wraz z w NX CAD-em. Poza wyborem kształtu profilu możliwe jest określenie materiału i standardu. Po wyborze kształtu profilu możliwe jest również określenie jego parametrów.

Rysunek 2 Profile dostępne w Structure Design

              Po wybraniu profilu użytkownik definiuje, na których elementach szkic ma zostać on ułożony. Możliwe jest dowolne łączenie profili. W przykładzie, na „nogi” wykorzystany został profil kwadratowy o wymiarach 70×2.5 mm, rys. 3. Długość profilu pokrywa się z długością szkicu. Dostępne są narzędzia pozwalające zmienić długość, rys 3. Konstruktor może dowolnie wybierać jaki punk profilu zostanie powiązany ze szkicem, dzięki temu projekt będzie dokładnie odpowiadał jego zapotrzebowaniom.

Rysunek 3 Dodanie profilu na „nogi” z wydłużeniem i zmianą punktu bazowego

Modyfikowanie wykończeni naroża

Oprogramowanie umożliwia dowolne modyfikowanie wykończeniem naroża, rys 4. Możliwość przypisania unikatowego koloru do poszczególnych profili ramy umożliwia szybką weryfikację założeń projektowych.

Rysunek 4 Definiowanie wykończenia naroża

Po przygotowaniu całego projektu użytkownik przechodzi do definiowania dokumentacji płaskiej, która jest w pełni powiązana z modelem. Zmiany na nim automatycznie będą się pojawiały na „nie”, dzięki czemu zmniejsza się do minimum ryzyko popełnienia błędu. Wykorzystując pakiety do obliczeń MES konstruktor może na wczesnym etapie projektu sprawdzić, czy założenia konstrukcyjne okazały się właściwe.

Oprogramowanie Siemens NX oferuje szereg narzędzi przyspieszjących projektowanie nie tylko pojedynczych części, ale również całych złożeń. Dzięki zaimplementowaniu dodatkowych modułów i „klockowej budowie”,  znajduje zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie od małych firm garażowych aż po duże korporacje. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą rozwiązań CAD/CAM/CAE/PLM dostępnych na stronie https://gmsystem.pl/