Przejdź do treści

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak je uzyskać?

  • przez

odszkodowanie za wypadek w pracyKażdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę pracownik w przypadku wypadku w miejscu pracy ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Tego rodzaju zdarzenie jest nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną. Występuje w związku z pracą i może powodować uraz lub śmierć. Co o odszkodowaniu za wypadek w pracy warto wiedzieć? Jak je uzyskać? Podpowiadamy w artykule.

Wypadek w pracy a polskie prawo

Podstawą prawną regulującą kwestie związane z uzyskaniem odszkodowania za wypadek w pracy jest Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także Kodeks Pracy. Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których okoliczności towarzyszące wypadkowi są skomplikowane – warto wtedy zwrócić się po profesjonalną pomoc w odczytaniu i zrozumieniu podanych wcześniej aktów prawnych. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/zadoscuczynienia-odszkodowania/odszkodowanie-za-wypadek-w-pracy/.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – podstawowe informacje

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej – podstawą odszkodowania musi być wystąpienie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć pracownika. Wypadki w pracy dzielimy na śmiertelne, ciężkie i lekkie, a jeśli w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej 2 osoby, mówić możemy o wypadku zbiorowym. Co więcej – wypadek ten dotyczy jedynie sytuacji, w których pracownik wykonywał rutynowe czynności związane ze swoim stanowiskiem lub polecenia przełożonych. Nie jest istotne, czy wypadek ma miejsce w czasie pracy, czy też w godzinach nadliczbowych. Artykuł 234, paragraf 1. Kodeksu Pracy mówi, iż „w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie, okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom”.

wypadek w pracy a regulacje prawne

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Podstawowym krokiem, który niezwłocznie należy podjąć, jest zgłoszenie incydentu, gdyż roszczenia przedawniają się po 3 latach od wystąpienia wypadku. W ciągu 10 lat od powstania uszczerbku można dochodzić jedynie odszkodowań w procesie cywilnym. Kolejno przygotowywany jest specjalny protokół, który na celu ma stwierdzenie przyczyn, okoliczności i skutków zajścia. Wypełnia go najczęściej pracodawca — na czynność tą przeznaczone są 2 tygodnie. Warto wiedzieć, iż uszczerbek na zdrowiu ocenia lekarz lub komisja lekarska, natomiast o przyznaniu odszkodowania decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przyznaje odszkodowanie w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a jeżeli instytucja ta odmówi przyznania odszkodowania mamy prawo odwołania się od decyzji. Podstawą we wniosku powinna być dokumentacja, z której wynika, że dane zdarzenie faktycznie było wypadkiem przy pracy. Do innych, niezbędnych dokumentów zalicza się również protokół powypadkowy i zaświadczenie o stanie zdrowia. Często wymagane są również: karta informacyjna z udzielenia pierwszej pomocy, wyjaśnienia dotyczące szkoleń BHP, a także oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – co jeszcze warto wiedzieć?

Należy pamiętać, że tego rodzaju kwestie mogą być niełatwe i stresujące – w takim przypadku dobrze jest zgłosić się po pomoc do doświadczonego adwokata. Cenną informacją jest fakt, iż osoba poszkodowana przez wypadek w pracy ma prawo do otrzymywania różnych świadczeń, nie tylko jednorazowego odszkodowania. Są nimi, chociażby zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny czy nawet renta rodzinna lub dodatek do renty rodzinnej.