Przejdź do treści

Na czym polega dyrektywa omnibus?

 • przez

Dyrektywa Omnibus, czyli w pełnej nazwie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161, to zestaw zmian legislacyjnych mający na celu wzmocnienie praw konsumentów w Unii Europejskiej. Jej głównym zadaniem jest dostosowanie istniejących przepisów do szybko rozwijającego się rynku cyfrowego oraz zapewnienie większej ochrony użytkowników w obszarze e-commerce. Kluczowe aspekty, które dyrektywa porusza, to m.in.: • Transparentność cen i promocji; • Przejrzystość i autentyczność opinii oraz recenzji produktów; • Lepsza ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. Dyrektywa ma na celu ujednolicenie praktyk w całej Unii Europejskiej, co powinno przyczynić się do zwiększenia zaufania konsumentów do zakupów online oraz wyrównać szanse dla sprzedawców działających w przestrzeni cyfrowej.

Znaczenie rzetelnych opinii w e-commerce

Rzetelne opinie klientów są jednym z filarów e-commerce. Z punktu widzenia konsumenta, opinie od innych użytkowników stanowią ważne źródło informacji o produkcie lub usłudze. Dlatego też Dyrektywa Omnibus nakłada na sprzedawców obowiązek zapewnienia:

 • Autentyczności opinii, co oznacza, że mogą być one publikowane tylko przez osoby, które faktycznie skorzystały z produktu lub usługi;
 • Przejrzystości procesu zbierania i publikowania recenzji, co ma zapobiegać manipulacjom.

To ma zapewnić konsumentom dostęp do wiarygodnych informacji, które będą rzeczywiście odzwierciedlać jakość i wartość produktu. W efekcie, uczciwe recenzje mogą przyczynić się do wzrostu zaufania do sprzedawcy i całego systemu zakupów online.

Portale z opiniami a dyrektywa

Istnieją liczne strony internetowe, które gromadzą i publikują opinie klientów na temat różnorodnych produktów i usług. Jednak ważniejszą rolę odgrywają te strony, które dostarczają moduły opinii dla serwisów, takie jak Revbox. To one są źródłem wiarygodności dla innych portali, które mogą odgrywać kluczową rolę w procesie decyzyjnym konsumentów, ponieważ:

 • Pozwalają na szybkie porównanie wielu produktów;
 • Ułatwiają identyfikację potencjalnych problemów z produktem;
 • Pomagają w ocenie wiarygodności sprzedawcy.

Transparentność cen i ofert specjalnych

Jednym z istotnych elementów wprowadzonych przez Dyrektywę Omnibus jest kwestia transparentności cen i ofert specjalnych. W praktyce oznacza to, że sprzedawcy online muszą jasno i wyraźnie informować o:

 • Rzeczywistej cenie produktu, włączając w to wszelkie dodatkowe opłaty;
 • Warunkach promocji oraz okresie, w którym oferta specjalna jest ważna;
 • Historii cen, co jest szczególnie ważne przy promocjach, by klienci mogli ocenić rzeczywistą atrakcyjność rabatu.

Te wymogi mają na celu ochronę konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami takimi jak sztuczne podwyżki cen przed wprowadzeniem rzekomej 'promocji’. To wszystko ma służyć zbudowaniu jasnego i uczciwego rynku, na którym konsument może łatwo porównać oferty i dokonać świadomego wyboru.

Ochrona przed nieuczciwymi praktykami

Ostatni z kluczowych aspektów Dyrektywy Omnibus dotyczy ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Wprowadzone przepisy szczególnie zwracają uwagę na:

 • Zakaz stosowania fałszywych informacji o ograniczonej liczbie produktów (tzw. ,,techniki nacisku’’);
 • Konieczność informowania o wszelkich algorytmach wpływających na ranking produktów lub ofert;
 • Odpowiedzialność za prawdziwość informacji podawanych przez sprzedawców.

Dzięki tym regulacjom, użytkownik robiący zakupy online powinien czuć się bezpieczniej, wiedząc, że jest chroniony przed manipulacją i ma dostęp do pełnej, niezmienionej informacji o produkcie. To z kolei przyczynia się do zwiększenia zaufania do elektronicznych platform sprzedażowych oraz do samych sprzedawców, tworząc zdrowsze środowisko dla handlu cyfrowego.

Dyrektywa Omnibus jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się rynek e-commerce, gdzie konieczna jest ciągła aktualizacja przepisów, aby zapewnić konsumentom ochronę i utrzymać uczciwą konkurencję wśród sprzedawców. Przykłada ona dużą wagę do uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności, zwraca uwagę na to, by informacje te były przedstawiane w sposób uczciwy i transparentny, co jest kluczowe w budowaniu zaufania konsumentów w erze cyfrowej. Nie wolno zatem fałszować opinii ani manipulować nimi w celu zwiększenia sprzedaży. Współczesny konsument ma być chroniony przed praktykami, które mogłyby wprowadzać go w błąd. Dzięki temu, portale z opiniami stają się jeszcze ważniejszym elementem e-commerce, gdyż ich rola jako neutralnych pośredników między sprzedawcami a konsumentami jest coraz bardziej dostrzegana i ceniona.