Przejdź do treści

Jaki przewóz wymaga zezwolenia?

  • przez

Rodzajów zezwoleń na transport jest więcej niż mogłoby się wydawać. Jedne dotyczą przewozu osób i rzeczy. Inne to zezwolenia transportowe na bardzo specyficzne przejazdy. Jeśli nie wiesz, czy na Twój planowany transport takie zezwolenie będzie potrzebne, sprawdź już teraz i w drogę!

Przewóz osób

Do wykonania przewozu 7 osób, łącznie z kierowcą, samochodem osobowym, potrzebne jest jedynie prawo jazdy kat. B. Przewóz 8 do 9 osób wymaga już licencji na przewóz busem. Z kolei podstawowymi dokumentami pozwalającymi na przewóz osób autobusem są prawo jazdy kat. D oraz specjalne zezwolenie.

Jeśli przewóz osób autobusem odbywa się w Polsce, na trasach zgodnych z rozkładem, to potrzebne jest zezwolenie na regularny przewóz osób w Polsce. W innym przypadku potrzebne już są zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze lub poza obszarem Unii Europejskiej.

Przewóz rzeczy

Charakter zezwolenia na przewóz rzeczy, zależy od wielu czynników. Część z nich to kwestie rozmiaru ładunku, inne to np. rodzaj firmy przewozowej czy trasa przewozu. Ponad to, dodatkowe zezwolenia transportowe mogą być konieczne w przypadku przewozu do państw spoza Unii Europejskiej.

Do krajowego transportu drogowego rzeczy, potrzebne jest przede wszystkim zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Dla przewozów międzynarodowych dodatkowym dokumentem jest licencja wspólnotowa, wydawana przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego.

Możliwe jest również zdobycie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, które pozwala na użycie firmowych aut według własnych potrzeb. Co więcej, takie zaświadczenie można też otrzymać na transport międzynarodowy.

Przewóz kabotażowy

Z przewozem kabotażowym mamy do czynienia jeśli przedsiębiorstwo organizujące przewóz, lub pojazd wykonujący przewóz, są zarejestrowane w innym państwie niż wykonywana usługa. W Polsce ten rodzaj transportu nie wymaga żadnego zezwolenia jeśli:

  • organizuje go firma z siedzibą w kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Islandii lub Lichtensteinie,
  • używany pojazd jest zarejestrowany w kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Islandii lub Lichtensteinie.

Transport ponadnormatywny

Jest to transport ładunków, które swoimi wymiarami i wagą, przekraczają normy prawa drogowego. Zezwolenia na transport ponadnormatywny dzielą się na kilka kategorii. Kategoria zależy od specyfikacji pojazdu np. nacisku osi czy rzeczywistej masy całkowitej pojazdu. Pierwsza kategoria będzie dotyczyła ciągników rolniczych czy kombajnów, z kolei piąta odnosi się już do pojazdów przekraczających 15 metrów długości. Tego rodzaju zezwolenia transportowe mogą być wydane tylko przy spełnieniu pewnych warunków:

  • zarządca drogi musi zgodzić się na przejazd,
  • ładunek nie jest możliwy do podzielenia,
  • istnieje możliwość wyznaczenia trasy i czasu przejazdu zapewniających bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego.

Powodem takich regulacji jest głównie bezpieczeństwo. Zanim transport ponadnormatywny dojdzie do skutku, konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego budowli (mostów, wiaduktów i tuneli) oraz skontrolowanie czy natężenie ruchu nie przeszkodzi w przejeździe. W przypadku niektórych przewozów tego typu, obowiązkiem jest również organizacja pilotażu cywilnego lub policyjnego.