Przejdź do treści

Jak usprawnić działalność małych i rozwijających się magazynów

  • przez

Szefowie czołowych firm zarządzających powierzchniami magazynowymi zdają sobie sprawę, że usprawnianie operacji firmy to zadanie krytyczne, jednak wielu z nich nie wie jak ten proces rozpocząć. Spośród biorących udział w badaniu menedżerów takich firm, zarządzających obszarami IT oraz operacjami, 77% stwierdziło, że modernizacja operacji magazynowych jest niezbędna, jednak jednocześnie przyznają oni, iż proces wdrażania nowych urządzeń i technologii w ich firmach realizowany jest powoli. Dotyczy to szczególnie małych i średnich operatorów powierzchni magazynowych, którzy muszą obsługiwać procesy równie złożone, co znacznie więksi od nich operatorzy, jednak nie posiadając jak oni dostępu do wystarczających zasobów informatycznych oraz odpowiednich rozwiązań technologicznych. Właśnie dlatego mniejsi operatorzy wybierają gotowe, uniwersalne rozwiązania, które nie spełniają ich konkretnych oczekiwań ani nie stanowią solidnego wsparcia dla ich rozwoju. Podejście takie często kończy się kosztownym powtarzaniem wdrożeń rozwiązań, zaburzającym codzienne funkcjonowanie firmy oraz stwarzającym coraz to nowe problemy.

Jak przeprowadzenie dokładnej oceny może wspomóc działalność firmy

W takiej właśnie sytuacji rozwiązaniem jest dogłębna ocena procesów firmy. Mali i średni operatorzy magazynów, by zmaksymalizować zwrot na inwestycji (ROI), potrzebują dostawcy technologii, który przeprowadzi analizę procesów biernych i czynnych oraz wewnętrznych operacji firmy i w ten właśnie sposób identyfikuje obszary, w których możliwe jest wprowadzenie ulepszeń. Ocena operacji powinna przynieść odpowiedzi na trzy kluczowe pytania.

Jakie są nasze operacyjne priorytety i punkty odniesienia?

Pierwszym krokiem w identyfikowaniu sposobów poprawy procesów firmy przy użyciu technologii jest precyzyjne określenie potrzeb realizowanych każdego dnia, tygodnia i miesiąca. Przykładowo, posiadanie dokładnych danych o ilości przechowywanych, kontrolowanych i obsługiwanych jednostek magazynowych (SKU), a także świadomość, jakich czasów realizacji zamówień oczekują klienci czy też co jeszcze biorą pod uwagę, oceniając jakość obsługi, może znacząco pomóc w identyfikowaniu obszarów, w których potrzebne są usprawnienia operacyjne. Ponadto, określenie stopnia dokładności realizacji zamówień opisanego w umowach z klientami oraz ilości zamówień, jakie muszą być będzie kolejnym ważnym kryterium oceny oczekiwań klientów.

W których obszarach możliwe jest szybkie wprowadzenie usprawnień?

Kolejny etap to określenie, które procesy bierne, czynne oraz wewnętrzne uniemożliwiają firmie osiągnięcie wyznaczonych celów. Na przykład, w odniesieniu do procesów biernych lub czynnych, pracownik drukujący etykiety dla różnych materiałów może być zmuszony do ciągłego przemieszczania się pomiędzy stanowiskiem z drukarką a innymi częściami magazynu. Drukarka mobilna mogłaby przyspieszyć wykonywanie tej pracy, eliminując konieczność przemieszczania się po magazynie. Być może do obsługi pakietów wykorzystywany jest aparat w smartfonie. W takiej sytuacji, z pewnością większą wydajność i produktywność oferuje noszony na ciele mobilny skaner klasy enterprise.
W przypadku operacji wewnętrznych jednym z obszarów, gdzie rozwiązania technologiczne mogą przynieść największe korzyści to odbiór towaru. Badania wskazują, że urządzenia osobiste typu smart okulary czy skanery pierścieniowe umożliwiają magazynom realizację do 24% więcej zamówień dziennie bez konieczności alokowania dodatkowych pracowników.

Ponadto, do przewożenia towarów z sekcji odbioru do sekcji załadunku wykorzystać można autonomiczne roboty AMR, zwane kobotami, co eliminuje konieczność przemieszczania się pracowników między tymi częściami magazynu. Wykorzystanie kobotów do prostych czynności transportowych pozwala przydzielić pracownikom bardziej złożone zadania, przynoszące firmie więcej korzyści ekonomicznych.

Dzięki opcjom RaaS (Robotics as a Service) firmy mogą koboty dzierżawić, zamiast je kupować, przez co urządzenia te stają się bardziej dostępne dla większej rzeszy operatorów logistycznych. Co więcej, koboty obecnej generacji mogą pracować ramię w ramię z ludźmi, dzięki czemu łatwiej je zintegrować z istniejącym systemem działania magazynu.
Kolejnym sposobem na optymalizację transportu materiałów jest użycie wydajnych technologii planowania załadunku bazujących na czujnikach. Dzięki nim operatorzy magazynów są w stanie maksymalizować wydajność pakowania, umieszczając więcej towarów w każdym kontenerze.

Jaka technologia będzie najbardziej odpowiednia dla mojej firmy?

Przy wyborze konkretnej technologii należy oczywiście najpierw rozważyć, czy jest ona w stanie zwiększyć wydajność operacji firmy. Jednak operatorzy logistyczni doskonale wiedzą, że dokonując takiego wyboru, uwzględnić należy również bezpieczeństwo i łatwość użycia poszczególnych rozwiązań.
Dodatkowo 88 proc. decydentów z firm magazynowych stwierdziło, że wśród najważniejszych priorytetów ich firm w perspektywie najbliższych kilku lat znajdują się również komfort oraz ergonomia pracy pracowników. Wiedzą oni, że wyeliminowanie zarówno niepotrzebnego przemieszczania się po obiekcie, jak i dyskomfortu pracowników prowadzi do zwiększenia wydajności pracy oraz satysfakcji personelu.

Przykładowo, urządzenia wymuszające na pracownikach jednostajne i powtarzalne ruchy nie tylko prowadzą do obniżenia wydajności pracy personelu, ale mogą również powodować kontuzje i zmęczenie pracowników. Podobnie skanery, które nie działają za pierwszym razem, także mogą stanowić przyczynę niższej produktywności, większej frustracji i zmęczenia.

Natomiast korzystanie z ergonomicznych urządzeń, np. skanerów noszonych na ciele, może znacząco poprawić wydajność. Zaoszczędzenie dzięki takim urządzeniom choćby jednej sekundy na pojedynczym skanowaniu prowadzi do wzrostu produktywności o 4 proc., czyli oszczędności ok. 1,500 USD rocznie na jednym pracowniku.

Pytanie za milion
Pytanie za milion dolarów brzmi: gdyby można było usprawnić jedną rzecz w działalności firmy już jutro, co by to było? Najbardziej prawdopodobna odpowiedź to wdrożenie odpowiedniej technologii mobilnej – i uzyskanie prawie natychmiastowych korzyści.

Mark Wheeler, Dyrektor Działu Supply Chain Solutions, Zebra Technologies