Przejdź do treści

Fundusze ETF – zalety i wady

  • przez

Fundusze EFT nie są zbyt znanym produktem inwestycyjnym w Polsce, jednak z zagranicą cieszą się sporym zainteresowaniem. EFT (z ang. exchange-traded fund) to otwarte fundusze inwestycyjne, których celem jest śledzenie indeksów giełdowych, surowców czy innych aktywów finansowych. Jakie są wady i zalety tego instrumentu finansowego?

Działanie EFT

W kontekście tradycyjnych funduszy inwestycyjnych działanie EFT może wydawać się nieco kontrowersyjne. W końcu zwykłe celem zwykłych funduszy inwestycyjnych jest osiągnięcie wyższego wyniku od indeksów giełdowych, a EFT tylko śledzi ten kurs, jednak doświadczenie pokazuje, że w tym szaleństwie jest metoda. EFT okazują się bardziej zyskowne, dzięki ograniczonemu ryzyku, które jest znacznie wyższe w przypadku funduszy inwestycyjnych. EFT-y są notowane na giełdzie, a kupując je inwestuje się w zdywersyfikowany portfel, które śledzi dany indeks giełdowy.

Wady i zalety

Tak jak inne instrumenty finansowe, fundusze EFT mają swoje wady i zalety. Do zalet z pewnością można zaliczyć niskie koszty obsługi w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Istotna jest również większa elastyczność. Fundusze EFT są wyceniane na bieżąco i w każdym momencie można je kupić lub sprzedać. Jeżeli chodzi o tradycyjne fundusze inwestycyjne to w tym wypadku opóźnienie transakcji może wynosić nawet 2 dni. Jest to również znacznie prostszy i bardziej przejrzysty instrument finansowy, ponieważ inwestując w EFT oparty o konkretny indeks (np. WIG20) dokładnie wiadomo w jakie spółki zostaną zainwestowane środki. A co z wadami?

Do wad należy zaliczyć m.in. błąd odwzorowania indeksu. Fundusz EFT nigdy nie śledzi indeksu z 100% dokładnością. Transakcje na funduszach EFT są często obarczone dodatkowymi opłatami, co niweluje nieco zaletę niskich kosztów ich obsługi. Dodatkowo warto wspomnieć, że oferta funduszy EFT w Polsce w dalszym ciągu jest nieco uboga, co ogranicza pole manewru inwestorom, jednak z racji ich rosnącej popularności oferta funduszy EFT w Polsce stale rośnie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym instrumencie finansowym, zobacz także jakie EFT warto kupić.

Konkluzja

Fundusze EFT z pewnością są ciekawą opcją, szczególnie dla inwestorów lubujących się w bezpiecznych inwestycjach długoterminowych. Warto po nie sięgnąć i nieco urozmaicić swój portfel, który będzie zdecydowanie bardziej bezpieczny i zrównoważony. Choć ich oferta w Polsce jest nadal uboga, to cieszy fakt rosnącej popularności EFT-ów co bardzo dobrze wróży na przyszłość.