Przejdź do treści

Analiza finansowa – czemu jest tak ważna dla każdego przedsiębiorstwa?

  • przez

Każdy przedsiębiorca powinien przeprowadzać analizę finansową. Dzięki niej możliwe jest nie tylko dokonanie oceny stanu finansów czy przedsięwzięć w danej firmie, ale także osiągnięcie lepszych rezultatów podczas negocjacji z inwestorami czy porównanie swojej strategii i osiągnięć do konkurencji. Analiza finansowa umożliwia także badanie zmian zachodzących na przestrzeni miesięcy i lat w obrębie przedsiębiorstwa.

Czym jest analiza finansowa?

Analiza finansowa polega na obserwacji poszczególnych obszarów finansowych danego przedsiębiorstwa. Na ich podstawie możliwe jest następnie wyciąganie wniosków i podejmowanie odpowiednich działań. Analiza finansowa będzie więc cennym źródłem informacji dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki świadomości odnośnie rentowności, płynności czy stanu zadłużeń firmy przedsiębiorca będzie mieć szansę na dokonanie najbardziej optymistycznych decyzji w planowaniu dalszej działalności, a tym samym – na osiągnięcie w przyszłości możliwie największych zysków. Najczęściej źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa będzie bilans, rachunek zysków i strat albo rachunek przepływów pieniężnych.

Jedna analiza finansowa – wiele zalet

Zyskanie większej świadomości o stanie przedsiębiorstwa pozwala wypracować cele na najbliższy czas, umożliwia poprawę kondycji danego biznesu, a także pracę nad najsłabszymi punktami firmy. Lepsze planowanie oznacza szansę na ograniczenia wydatków i lepsze gospodarowanie pieniędzmi tak, by nie narazić firmy na zadłużenie. Dobrze przygotowana analiza finansowa może być także dodatkowym argumentem w rozmowach z inwestorami – pozwoli przekonać o dobrej kondycji i wiarygodności przedsiębiorstwa. Wykorzystywana jest także przez banki i inne instytucje kredytujące, które dzięki analizie są w stanie lepiej ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki, a w przyszłości – kontrolować wypłacalność przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorcy analiza finansowa – szczególnie ta sporządzana raz na kwartał – pozwala natomiast monitorować odchylenia wielkości finansowych od planów, znajdować ich przyczyny i eliminować je na przyszłość. Tym samym możliwe jest lepsze planowanie strategii firmy i szybsze reagowanie na jakiekolwiek negatywne sygnały.