Przejdź do treści

Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • przez

Zarządzanie łańcuchem dostaw – rola kierującego 

Nowoczesne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga od kierującego aktywnego zarządzania, czyli planowania i realizowania procesów związanych z przepływem towarów, np. w sieci sprzedaży. Twoim zadaniem będzie również zapewnienie maksymalnej dostępności wyrobów i zachowanie odpowiedniego poziomu zapasów, jeśli Twoja firma posiada rozbudowaną sieć sprzedaży. Jak podołać wszystkim tym obowiązkom i aktywnie zarządzać łańcuchem dostaw?

Podstawowym zadaniem dla zarządzającego  łańcuchem dostaw jest wydajne i aktywne działanie:

 • z czynnościami wykonywanymi w ramach łańcucha dostaw,
 • z relacjami pomiędzy jego ogniwami.

Planując Supply Chain dążysz do tego, aby idealnie zgrać wszystkie elementy:

 • po stronie podażowej – np. zaopatrzenie, planowanie produkcji i dystrybucji, alokację mocy produkcyjnych, planowanie zapasów itp.,
 • z tymi po stronie popytowej – np. napływającymi zamówieniami i prognozami,

– tak, by podołać całemu popytowi przy możliwie najniższych kosztach.

Obowiązki szefa łańcucha dostaw

Na Zarządzanie łańcuchem dostaw składa się 6 typowych zadań, które realizuje szef łańcucha dostaw:

 1. Planowanie optymalnej dostępności towarów i poziomów zapasów magazynu centralnego i magazynów lokalnych.
 2. Zarządzanie procesem zakupów towarów od dostawców.
 3. Zapewnienie realizacji dostaw do odbiorcy finalnego zgodnie z harmonogramem.
 4. Współpraca z pozostałymi pionami firmy oraz z innymi podmiotami w celu zapewnienia optymalnego zarządzania zapasami.
 5. Analiza jakości łańcucha dostaw oraz kosztów realizowanych procesów, i w efekcie podejmowanie skutecznych działań doskonalących.
 6. Planowanie sprawnej komunikacji i współpracy z kluczowymi graczami na rynku w odniesieniu do łańcucha dostaw, czyli:
 • z dostawcami materiałów i usług,
 • z hurtownikami,
 • z dystrybutorami,
 • z detalistami,
 • z klientami.

Jak planować i kontrolować funkcjonowanie łańcucha dostaw?

W ramach planowania Supply Chain projektujesz przepływy zapotrzebowań oraz współpracę przedsiębiorstw, organizacji i jednostek związanych z łańcuchem. Powinieneś też zapewnić dostęp zainteresowanym do wewnętrznych (własnej firmy) i zewnętrznych (innych ogniw łańcucha) informacji na temat:

 • zapotrzebowań,
 • zakupów,
 • zamówień klientów.

Musisz jednak dbać przy tym o to, aby nie zagrozić bezpieczeństwu danych.

Przy planowaniu łańcucha dostaw uwzględnij czas potrzebny do uzyskania niezbędnych danych z różnych działów Twojego przedsiębiorstwa oraz innych ogniw łańcucha.

Zarządzanie łańcuchem dostaw – prezentacja

W łańcuchu dostaw jedno niespodziewane zdarzenie może wywołać wiele innych. Trudno Ci będzie takie incydenty zaplanować. Dlatego też staraj się projektować dokładniej możliwości wykonawcze, np. zasoby, relacje z partnerami, wymagania klienta, biorąc przy tym poprawkę na występowanie losowych, nieplanowanych zakłóceń.

Później tak starannie zaplanowany łańcuch dostaw należy urzeczywistnić. Pamiętaj, że dotyczy on zarówno przepływów materiałów, produktów i usług, jak i przepływów kapitału i danych w każdą stronę łańcucha dostaw. Twoje zadanie będzie znacznie prostsze, jeśli będziesz mógł śledzić status zamówień np. w systemie on-line. Takie rozwiązanie dodatkowo uelastyczni procesy Twojego przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.