Przejdź do treści

CPFR – współpraca w logistyce

 • przez

Współczesny rynek wymusza na wszystkich swoich uczestnikach współdziałanie. W praktyce jest z tym już jednak bardzo różnie. Firmy często są podejrzliwe i nie obdarzają swoich partnerów zaufaniem. Współczesne koncepcje zarządzania relacjami z partnerami handlowymi w łańcuchu dostaw wymagają zaś fundamentalnego zawierzenia innym. Jednym ze znanych podejść, bazujących na tej zasadzie, jest CPFR.

Koncepcja CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) to wspólne praktyki biznesowe w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów. Koncepcja ta zakłada, że partnerzy w łańcuchu dostaw „widzą” i znają wielkości swojego popytu, tworzą wspólne prognozy przyszłego popytu oraz prowadzą wspólne działania promocyjne.

Współpraca odbywa się poprzez systematyczny proces informacji i dzielenia się wiedzą. W efekcie dostępność produktu na rynku jest zwiększona przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z zapasami, transportem itp.

Po pierwsze współpraca!

Proces CPFR instytucjonalizuje kontakty biznesowe między firmami. Wymaga od partnerskich przedsiębiorstw ścisłej współpracy. Jej wdrożenie łączy się z koniecznością implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla efektywności kooperacji partnerów gospodarczych.

Rozwiązanie to rozwinęło się na bazie ECR, ale wykracza poza obszar implementacji systemu wewnętrznego w jednej firmie. CPFR wykorzystuje istniejące w firmach wsparcie informatyczne w obszarach:

 • magazynowania (WMS),
 • prognozowania (APS),
 • zarządzania zasobami w firmie (ERP)
 • oraz planowania potrzeb materiałowych (MRP).

Uwaga! Podstawowym założeniem CPFR jest konieczność utrzymania stosunków handlowych między partnerami biznesowymi na minimum tym samym poziomie. Nie mogą się one pogorszyć w przyszłości.

Najważniejsze zadania związane z CPFR to:

 1. Otwarcie i udostępnienie partnerom wybranych tajników funkcjonowania firmy, które dzięki dzieleniu się informacjami poprawią jej funkcjonowanie (minimum to prognozowanie, planowanie sprzedaży, poziom zapasów).
 2. Stworzenie elektronicznego rynku dostępnego dla wszystkich zainteresowanych w łańcuchu dostaw.
 3. Stworzenie „powszechnie dostępnego” (w ramach łańcucha dostaw) zaplecza IT wspomagającego funkcje:
  • zakupów i sprzedaży,
  • prognozowania,
  • planowania i uzupełniania zapasów.

Zalety CPFR

Integrowanie działań w łańcuchu dostaw będzie wpływało na całe środowisko biznesowe tego łańcucha, ponieważ przyczynia się do:

 • szybszego rozwoju sprzedaży,
 • szybszego dostarczania produktów klientom,
 • rozszerzenia geograficznego zasięgu sprzedaży,
 • zwiększenia sprawności i skuteczności działań,
 • dostosowywania produktów i usług,
 • lepszego wykorzystania informacji w bardziej elastycznych strukturach i modelach funkcjonowania przedsiębiorstw.

Partnerskie relacje z partnerami biznesowymi:

 • ułatwiają pogłębienie współpracy poprzez współzależność systemów i procesów,
 • uelastyczniają współpracę,
 • redukują poziom zapasów średnio utrzymywanych w magazynie oraz zapasów zabezpieczających,
 • redukują koszty składowania i zamrożonego w zapas kapitału,
 • zmniejszają „starzenie się” magazynowanego zapasu,
 • zwiększają efektywność przygotowywanych wspólnie promocji,
 • zwiększają sprzedaż związaną z poprawą obsługi klienta,
 • zdecydowanie zwiększają dokładność tworzonych prognoz,
 • poprawiają również wykorzystanie mocy promocyjnych.

CPFR umożliwia przedsiębiorstwom działającym w łańcuchu dostaw zdolność do selekcjonowania rozbieżności, na przykład pomiędzy prognozami. Zidentyfikowanie różnic jest wstępnym działaniem w celu poprawy funkcjonowania logistyki między firmami.

Ograniczenia w CPFR:

 1. Najważniejsze ograniczenie to brak zaufania, relacje współpracujących ze sobą firm są nierzadko wrogie.
 2. Brak wymiany rzetelnych informacji.
 3. Trudne na początku procesu integracji do oszacowania koszty i ko