Przejdź do treści

Zarządzanie Informatyką

Zarządzanie potencjałem wykonawczym (ITIL)

  • przez

Zarządzanie potencjałem wykonawczym (zarządzanie pojemnością) – proces w fazach Projektowania Usług (ang. Service Design) i Ustawicznego Doskonalenia Usług (ang. Continual Service Improvement) odpowiedzialny za zapewnienie uzgodnionych wymagań potencjału wykonawczego usług informatycznych oraz infrastruktury IT w odpowiednim czasie, spełniając… Dowiedz się więcej »Zarządzanie potencjałem wykonawczym (ITIL)

Zarządzanie incydentami (ITIL)

  • przez

Zarządzanie incydentami – proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich incydentów. Zarządzanie incydentami zapewnia, że przywrócenie usługi informatycznej odbiorcom nastąpi tak szybko, jak to tylko możliwe. Zapewnia również minimalizowanie wpływu incydentów na biznes. CELE Celami… Dowiedz się więcej »Zarządzanie incydentami (ITIL)

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

  • przez

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design) odpowiedzialny za zapewnienie, że: poufność, integralność i dostępność zasobów organizacji, informacji, danych oraz usług informatycznych odpowiada uzgodnionym potrzebom organizacji biznesowej. Proces Zarządzania bezpieczeństwem informacji wspiera bezpieczeństwo organizacji biznesowej, które ma szerszy… Dowiedz się więcej »Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych (ITIL)

  • przez

Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych (zarządzanie eksploatacją IT) – funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation) u dostawcy usług informatycznych, która realizuje codzienne działania niezbędne do zarządzania usługami informatycznymi i wspierania infrastruktury informatycznej. Zarządzanie… Dowiedz się więcej »Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych (ITIL)

Zarządzanie ciągłością usług informatycznych

  • przez

Zarządzanie ciągłością usług informatycznych – proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design) odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, które mogłoby poważnie wpłynąć na usługi informatyczne. Zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych zapewnia, by dostawca usług informatycznych mógł zawsze zapewnić… Dowiedz się więcej »Zarządzanie ciągłością usług informatycznych