Przejdź do treści

Zarządzanie Finansami

Bilans

  • przez

Bilans – dokument obrazujący stan i strukturę posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku (Aktywa) oraz wskazuje na źródła jego finansowania (Pasywa). Bilans należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Jedną z… Dowiedz się więcej »Bilans

Sprawozdanie finansowe

  • przez

Sprawozdanie finansowe – dokument zestawiający dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji organizacji. Są to wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. ZASADY SPORZĄDZANIA Sprawozdanie… Dowiedz się więcej »Sprawozdanie finansowe