Przejdź do treści

Praktyczna wartość współczynnika OEE

  • przez

Wartość współczynnika OEE jest ścisle zależna od pracy maszyn ale jego wartość nominalna zależy od metod obliczeniowych i procedur pozyskiwania danych.
Powiedzenie, że zakład A ma lepszą wydajność bo ma lepszy o 5% wskaźnik OEE niż zakład B jest prawdziwe tylko i wyłacznie jesli specyfika produkcji i metody obliczeniowe są identyczne – a to się w przyrodzie nie zdarza.
Dlatego należy traktować OEE jako wskaźnik wewnętrzny – jako jedno liczbowy wskaźnik pozwalający oszacować poprawe lub pogorszenie sytuacji w porównaniu do sytuacji z innego okresu na tej samej linii produkcyjnej, maszynie lub grupie maszyn. Tak jak praktyczna wartość wskaźnika OEE jest dyskusyjna bo często oddaje rzeczywistość w sposób niejasny tak jego składniki są bardzo ale to bardzo cenne. Gruntowna analiza dostępności, wykorzystania i jakości a także czasu operacyjnego daje nam pełny i rzeczywisty obraz sytuacji.


Kalkulator OEE
Czas produktywny w godzinach
Czas całkowity w godzinach
Rzeczywista prędkość produkcji (sztuk na zmianę)
Maksymalna prędkość produkcji (sztuk na zmianę)
Ilość dobrych elementów
Całkowita ilość elementów