Przejdź do treści

OPL (One Point Lesson) – lekcja jednotematyczna

 • przez

OPL (One Point Lesson) jest bardzo prostym narzędziem, służącym do przekazywania ważnych informacji w krótkim czasie. Lekcje tworzą zazwyczaj kierownicy i specjaliści zmianowi, a także specjaliści liniowi (skupiają się oni na działaniach na poszczególnych liniach). Jest to bardzo praktyczne narzędzie, gdyż w bardzo krótkim czasie pracownik może się zapoznać np. z nowymi ulepszeniami, które zostały wprowadzone, czy też z innymi informacjami, które pomogą mu w obsługiwaniu procesu technologicznego. Lekcje tematyczne, poza tematyką informacyjną czy też szkoleniową, mają także pracownikom przypominać o tym, żeby pracować bezpiecznie. W razie wystąpienia w zakładzie jakichkolwiek wypadków, uczą i informują co zrobić, aby do takich zdarzeń nigdy więcej nie dochodziło. Lekcję tematyczną przedstawia pracownikom lider lub kierownik. Każdy pracownik podpisuje się pod przyjętymi do wiadomości informacjami.

Co to jest OPL?

 • Jest trwającą od 5 do 10 minut lekcją jednotematyczną (zazwyczaj zajmuje mniej niż 15 minut) zapisaną na jednej kartce papieru – oznacza to, że tylko jeden temat jest opisany na formularzu. W trakcie prezentowania OPL-a należy używać wszystkie możliwe zmysły.
 • Musi być napisana możliwie najprostszym językiem
 • Tematem lekcji może być funkcja sprzętu, instalacja przyrządów, metoda czyszczenia, typy smarowania, metody kontroli itp.
 • Zazwyczaj jest przygotowana przez przełożonych, liderów grupy i czasami przez operatorów

Rodzaje lekcji jednotematycznych

 • Podstawowy arkusz informacyjny: niezbędne podstawowe informacje – praktyczna wiedza i wiedza o metodach
  • działania konserwacyjne, np. zmiana filtra
  • małe prace remontowe
  • ustawianie funkcji maszyny
  • czyszczenie i sprawdzanie
  • smarowanie
 • Arkusz studiów przypadku: uczy jak zapobiegać nawrotowi rzeczywistym problemom sprzętowym
 • Arkusz poprawy/KAIZEN: opisuje podejście i kluczowe wskaźniki w udanej próbie poprawy sytuacji

Dlaczego potrzebujemy lekcje jednotematyczne?

 • Przekazywanie nowej, lepszej wiedzy
 • Zwiększenie zrozumienia funkcji maszyn i linii
 • Udoskonalenie wiedzy na temat zapobiegania problemom profilaktyki

Jakie metody służą do przekazywania OPL-i?

Użyj wszystkich możliwych zmysłów:

 • wzrok: zdjęcia, szkice, wykresy, rysunki
 • słuch: gwizdanie, grzechotanie, piszczenie
 • zapach: substancje chemiczne, zapach ognia
 • dotyk: powierzchnie, chropowatość, ciepło
 • degustacja: słodkie, gorzkie, słone, kwaśne (przemysł spożywczy)

Wpływ na zapamiętanie OPL-a ?

 • 20% słuchanie
 • 30% widzenie
 • 50% słuchanie i widzenie
 • 70% rozmowa
 • 90% samodzielne wykonanie

Gdzie powinno się przekazywać OPL-a

 • Gemba / shopfloor / na maszynie jeśli jest to możliwe
 • Centrum szkoleniowe w pobliżu linii produkcyjnych

Kiedy przekazywać OPL-e?

 • przed zmianą
 • po zmianie
 • podczas zmiany
 • podczas nieplanowanych przestojów

Kto powinien przekazać OPL?

 • Pracownicy na produkcji: lider grupy, kierownik
 • Pracownicy ze służby utrzymania ruchu: elektrycy, mechanicy
 • Pracownicy z biura technicznego: inżynierowie, technicy