Przejdź do treści

Muda Muri Mura

  • przez

Muri – nieergonomiczna praca – nadmierne: schylanie się, obracanie, podnoszenie lub opuszczanie rąk, kucanie, podnoszenie, chodzenie, przenoszenie, ale także monotonia pracy, itp. Czyli wszystko, co powoduje przyspieszone męczenie się pracownika podczas wykonywania swojej pracy.

Mura – brak standaryzacji, czyli działania nieregularne. Wyobraźmy sobie pracownika, który przykręca daną śrubkę raz śrubokrętem ręcznym, następnym razem przypomni mu się, że ma wkrętarkę elektryczną, a kolejnym razem przykręca śrubkę ręką i tylko w końcowej fazie dokręca ją wkrętakiem. ZERO powtarzalności.

Muda – czyli wszystko, co nie przynosi wartości dodanej – chodzenie, transport, czekanie, obracanie, czyszczenie, mocowanie i zdejmowanie, obserwowanie, czasowe przykręcanie i odkręcanie, czasowy montaż, inspekcja (także jakościowa), odkładanie, zatrzymywanie, naprawianie, przerabianie, przekładanie, przepychanie, odkładanie, przesuwanie, wkładanie i zdejmowanie, szukanie, liczenie, organizowanie, wybieranie, dociskanie, ufff….. wymieniać można długo.

Muda Muri Mura

Wszystkie te problemy powodują: błędy jakościowe, zmniejszoną efektywność, a w rezultacie produktywność, częstsze awarie maszyn, niezadowolenie pracowników, itd… Czyli według wszelkich metodologii poprawy procesu produkcyjnego są podstawą wszelkiego zła.

7 Strat (7 Wastes) – innym podejściem do identyfikacji strat jest posortowanie ich według 7 kryteriów:

1. Nadmierne oczekiwanie pomiędzy etapami procesu.
2. Nadprodukcja wynikająca ze złego planowania.
3. Niepotrzebny transport – brak właściwego przepływu materiału.
4. Nadmierne zapasy.
5. Błędy jakościowe.
6. Złe, lub zbyt wiele metod pracy.
7. Zbędny ruch (wynikający ze złej organizacji stanowiska pracy).

Niektórzy dodają jeszcze dwie straty: nadmierna biurokracja oraz zbyt dużo spotkań. 🙂

Jak metodologicznie podejść do szukania strat?

5M+Q+S
5 W1H

Karta Przed/Po – najprostsze narzędzie do propagowania poprawy. Widzimy np. poluzowany trzonek młotka – robimy zdjęcie „Przed”, naprawiamy obsadzenie trzonka, robimy zdjęcie „Po”. Przygotowujemy kartę Przed/Po (formatka dowolna). Drukujemy i wywieszamy na ogólnodostępnej tablicy. Efekt: naprawiony (bezpieczniejszy i wydajniejszy) młotek oraz lepszy PR naszego projektu. Pracownicy widzą, ze coś się dzieje i są tego efekty.

5Why – bardzo proste narzędzie: zadajemy 5 razy (można nawet więcej niż 5) pytanie „Dlaczego?”.

Operator nie dokręcił śrubki – dlaczego? – bo zapomniał – dlaczego zapomniał? – bo myślał o zacinającym się kluczu pneumatycznym –dlaczego myślał o kluczu? – bo miał z nim problemy dzień wcześniej – dlaczego miał problemy z kluczem? – bo klucz się zacinał – nie zawsze zadziałał – dlaczego klucz się zacinał? – bo nie był przeglądany od dawna – dlaczego nie był przeglądany? – bo nikt nie pomyślał o wdrożeniu systematycznych przeglądów. I nagle wyłania się nam rzeczywista przyczyna, którą należy wyeliminować.

Basic/Standard Kaizen

Major Kaizen

PODSUMOWANIE POSZUKIWANIA STRAT:

Celem nadrzędnym naszej pracy jest dotarcie do przyczyny źródłowej straty/problemu. Jeżeli znajdziemy tą przyczynę, to mamy 50% sukcesu w kieszeni. Pozostaje nam tylko wyeliminowanie przyczyny… 🙂

Najgorsze odpowiedzi na pytanie co jest przyczyną problemu, to: bo operator się pomylił, bo ktoś nie dostarczył części, bo klucz się zepsuł, itd. Trzeba zawsze dążyć do ostatecznej/źródłowej przyczyny: dlaczego operator się pomylił? dlaczego części nie zostały dostarczone na czas? dlaczego klucz się zepsuł? itd.

Oczywiście należy zawsze pamiętać o proporcji 20/80 (wyeliminowanie 20% problemów usunie nam 80% strat). W ten sposób jesteśmy w stanie usystematyzować, uporządkować nasze działania tak, żeby nie brać się za wszystko na raz. Z doświadczenia wiem, że atakując wszystkie problemy na raz, nie zyskuję zbyt wiele, co więcej: wprowadzam u ludzi poczucie przeciążenia i braku efektów ich pracy, a nie ma nic gorszego, niż zabicie ducha walki.

Pamiętajmy też, aby na każdym etapie pokazywać jakieś zyski/pozytywne efekty naszej pracy. Nie chodzi tu o przypodobanie się zarządowi, ale o poprawę morale wśród zespołu. To bardzo ważne.