Przejdź do treści

Metoda ABC, czyli skuteczne zarządzanie

  • przez

Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest łatwe. Trudność tego zadania polega przede wszystkim na tym, że na życie dobrze prosperującej firmy składa się wiele czynników, które należy traktować jako jeden żywy organizm, w którym wszystkie jego organy odgrywają określone, bardzo ważne funkcje.

Słabość jednego elementu może oznaczać upadek całego przedsiębiorstwa. Aby tak się nie stało, należy ciągle mieć wszystko pod kontrolą i wybierać mądre metody zarządzania, które pozwolą nie tylko zoptymalizować pracę i osiągnąć sukces, ale i zapobiec wielu nieprzewidzianym sytuacjom i popełnianiu częstych błędów. Jedną z takich metod jest właśnie analiza ABC.

Zasady analizy ABC zostały określone podczas badań koncentracji dochodów, jakie zachodziły w krajach o gospodarce kapitalistycznej na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Ojcem metody ABC był Włoch – ekonomista Vilfredo Pareto. Jego zasada, czyli tak zwana zasada Pareto, lub reguła 80/20 mówi o tym, że tylko mały odsetek danej populacji zasadniczo wpływa na całość albo wartość pewnej całości.

Celem analizy ABC jest sklasyfikowanie i przyporządkowanie ściśle określonych produktów lub materiałów, które pochodzą z jednego zbioru do jednej z trzech grup. Te grupy określa się umownie literami A, B, C i dotyczą najczęściej takich obszarów w przedsiębiorstwie jak: planowanie produkcji, zakupów albo zasobów magazynowych. Aby przeprowadzić klasyfikacje, należy określić odpowiednie kryterium – może to być cecha lub wartość produkcji, zapotrzebowania albo wyników sprzedaży, jakie osiągnęła w firma w pewnym, zamkniętym okresie np. roku, miesiącu, tygodniu.

O analizie ABC można przeczytać niemal w każdym podręczniku do ekonomii. Analiza ABC najprościej tłumacząc, pomaga w sposób usystematyzowany i zhierarchizowany podejść do różnic między takimi zagadnieniami jak: ważny, ale rzadki i nieważny, ale bardzo częsty. Dzięki niej przede wszystkim wylicza się częstotliwość występowania błędów oraz ich koszty. Kontrola kilku podobnych zleceń pozwala więc na kontrolę większości z nich. Eliminacja popełnianych błędów prowadzi też do lepszej i wydajniejszej organizacji pracy, a co za tym idzie do jej optymalizacji i podnoszenia wyników końcowych oraz obniżania kosztów, czyli zwiększania zysków.