Przejdź do treści

Major Kaizen

  • przez
4kviews

Major Kaizen -generalnie zasada jest ta sama – opieramy się na PDCA, jednak używamy bardziej rozbudowanego algorytmu działania. Jeżeli Standard Kaizen dotyczy tematów mniejszych/prostszych, to Major Kaizen dotyczy tematów bardziej skomplikowanych i może trwać kilka miesięcy. Można go też określić mianem Projektu. Oczywiście pracujemy w zespole!

Plan – faza planowania jest bardziej rozbudowana. Spędzamy tutaj dużo czasu nad zbieraniem danych, dokładnie opisujemy problem, zjawisko, obszar, cele, wykorzystując przy tym szereg innych narzędzi: 5W1H, 5Why, wykres Ishikawy, pareto, 3M, QA Matrix, VSM, itd. Fazę Plan dzielimy na:

1. Opis zjawiska.
2. Określenie obszaru, nad którym pracujemy.
3. Określenie celu i parametrów pokazujących nasz postęp.
4. Analizę przyczyn.
5. Określenie planu działań.

Do – faza działania polega na wdrożeniu planu działań, które mają doprowadzić nas do celu. Oczywiście przygotowujemy także wszelkie dokumenty dodatkowe (np. Karta przed-po) oraz zbieramy dane początkowe do naszych wskaźników monitorujących postęp.

CHECK – tutaj sprawdzamy wyniki naszych działań. Monitorujemy wskaźniki, przeprowadzamy analizy B/C, itd. Jeżeli wynik jest satysfakcjonujący, to przechodzimy do ostatniego kroku.

ACT – w przypadku, gdy jesteśmy zadowoleni z rezultatów naszej pracy: przygotowujemy SOP, OPL, instrukcje pracy, karty szkoleniowe, itd. Czyli standaryzujemy nasze działania, w celu ich utrzymania. Zazwyczaj jest to najtrudniejszy punkt naszej pracy.

I jak to zostało przyjęte w innych narzędziach: finałem pracy zespołu jest stworzenie formatki (karta formatu najlepiej A0, z podziałem na rubryki według przyjętego w naszej firmie szablonu) z opisem i zdjęciami działań podjętych na każdym etapie, wklejonymi innymi narzędziami, użytymi do pracy, opisem stanu pierwotnego i końcowego, wynikami prac, przyjętymi rozwiązaniami, które od tej chwili stają się standardem, itd. Taki dokument (jak zawsze) drukujemy i wywieszamy na tablicy, któa powinna stać tuż obok obszaru, nad którym pracowaliśmy. Jest to dodatkowy motywator dla pracowników, aby nie ulegli pokusie odejścia od określonego przez nas standardu.

Drobna errata po przemyśleniach:
przy stanowisku pracy nie wieszałbym całej płachty A0, gdyż zaciemni to obraz projektu. Na stanowisku powinna być tylko informacja o przyjętym standardzie, zespole tworzącym go i zyskach z wdrożenia standardu. Reszta nie jest potrzebna pracownikom, gdyż: a) nie zrozumieją, b) zniechęcą się na samym początku.

https://lean-management.pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-kaizen/

You may also like