Przejdź do treści

Tworzenie Diagramu Spaghetti

  • przez

Każde przedsiębiorstwo powinno cały czas się udoskonalać, poprawiać jakość swoich działań by po prostu wykonywać swoją pracę lepiej, skuteczniej co przyczyni się do większych zysków czy mniejszych kosztów.

Błędnym podejściem wielu przedsiębiorstw jest poszukiwanie problemów tylko i wyłącznie w jakości produktów, cenach czy lokalizacji (np. sklepu). Choć oczywiście te czynniki w sporym stopniu przyczyniają się do sukcesu (lub jego braku) w wielu przypadkach, to jednak największe przedsiębiorstwa skupiają swoją uwagę na poprawie procesów zachodzących w samym przedsiębiorstwie.

Zamiast zastanawiać się gdzie możemy kupić tańsze surowce, zastanówmy się jak wykorzystywać ich mniej, wytwarzać produkt szybciej, mniejszym nakładem pracy ludzkiej. To przyczyni się do mniejszych kosztów, a tym samym zwiększenia zysków.

Lean Managment stawia sobie na pierwszym miejscu „odchudzenie” przedsiębiorstwa, a jednym z narzędzie do tego stosowanych jest diagram Spaghetti, który pozwala obserwować jak porusza się wytwarzany produkt czy świadczona usługa pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy.

Tworzenie Diagramu Spaghetti zaczyna się od graficznego ulokowania poszczególnych stanowisk pracy na mapie całego zakładu. Następnie za pomocą linii nanosi się przemieszczanie się wytwarzanego produktu (świadczonej usługi) w całym procesie produkcyjnym (usługowym).

To pozwala zobrazować jak porusza się wytwarzany produkt czy usługa w trakcie świadczenia. Dzięki takiemu graficznemu zobrazowaniu przedsiębiorstwo może zidentyfikować gdzie pojawiają się straty – na przykład krążenie towaru po długiej trasie czy zamiast przenoszenie towaru po kolejnych, najbliższych stanowiskach, tak zwane „skakanie” między niesąsiadującymi ze sobą stanowiskami (powoduje to stratę czasu czy straty materiałów).

Z całą pewnością można powiedzieć, że stosując Diagram Spaghetti przedsiębiorstwo otrzymuje proste i efektywne narzędzie, które pozwoli zobrazować problemy w procesie produkcji oraz uwidocznić możliwości przyspieszenia przeprowadzanych prac. Ponadto należy nadmienić, że Diagram Spaghetti prócz tego, że jest tani i szybki to łatwo go zrozumieć dzięki graficznej prezentacji przeprowadzanych badań. Intuicyjne odczytywanie wskazań pozwala polepszyć zachodzące procesy w przedsiębiorstwie nawet mało doświadczonym menadżerom. Niewątpliwie wiele zalet tego diagramu stawia go jako doskonałe narzędzie Lean Managmentu.