Przejdź do treści

Analiza EWO –Emergency Work Order

  • przez

EWO jest narzędziem, które służy do zbierania danych. Analizę stosuje się od razu po ustaniu awarii, ponieważ z biegiem czasu istotne informacje ulegają bezpowrotnej utracie. EWO stosuje się, aby:

  • zarejestrować dane statystyczne dotyczące awarii,
  • zarejestrować przebieg interwencji,-wskazać przyczynę źródłową awarii,
  • wskazać działania konieczne do wyeliminowania przyczyny źródłowej,
  • wskazać działania konieczne do utrzymania rozwiązania w czasie.

Przykładowa analiza EWO